Tiesību un finanšu speciālisti

Sākumlapa > Tiesību un finanšu speciālisti

Vai esat talantīgs tiesību vai finanšu speciālists? Pašlaik Eiropas Komisija meklē speciālistus (AD 7) šādās jomās.

  1. Konkurences tiesības
  2. Finanšu tiesības
  3. Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības
  4. ES budžetam piemērojamie finanšu noteikumi
  5. Eiro monētu aizsardzība pret viltošanu

Trīs attiecīgajās tiesību jomās uzdevumi ietver tirgus izpētes veikšanu, juridiskās un ekonomiskās analīzes veikšanu un Eiropas Komisijas juridiskā dienesta atbalstīšanu vai pārstāvību tiesvedībā Eiropas Savienības tiesās (1. joma). Pienākumi ietver tiesību aktu izstrādi un apspriešanu, valsts tiesību aktu atbilstības ES tiesību aktiem kontroli (2. joma), kā arī dalību konverģences ziņojuma sagatavošanā attiecībā uz pievienošanos eirozonai un ES pievienošanās sarunām attiecībā uz ekonomisko un monetāro savienību (3. joma).

Abās finanšu jomās uzdevumi ietver Komisijas dienestu, ES iestāžu un struktūru konsultēšanu par Finanšu regulas īstenošanu un interpretāciju (4. joma). Jūsu pienākumi var ietvert aizdomīgo monētu tehniskās analīzes veikšanu, tiesībaizsardzības nolūkos izmantošanai paredzētas informācijas par eiro monētu viltojumiem sagatavošanu un ES tiesību aktu par eiro aizsardzību pret krāpšanu un viltošanu īstenošanas veicināšanu (5. joma).

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu ekspertu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 6. jūnijā!

 

Vai esat piemērots?

Jums jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no 24 ES oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāprot angļu, franču, itāļu vai vācu valoda.

Lai varētu pieteikties, jums ir vajadzīgs arī akadēmiskais grāds, kas līdzvērtīgs vismaz trīs gadus ilgām studijām, un pēc tam – sešus līdz deviņus gadus ilga darba pieredze attiecīgajā jomā (atkarībā no izglītības). Lai pieteiktos finanšu tiesību un ekonomiskās un monetārās savienības tiesību jomā, jums ir nepieciešams diploms tiesību zinātnē.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kas publicēts 2019. gada 6. jūnijā.

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts