Specialisten op het gebied van recht en financiën

Startseite > Specialisten op het gebied van recht en financiën

Financieel talent? Juridisch talent? De Europese Commissie is op zoek naar specialisten (AD7) op de volgende gebieden:

  1. Mededingingsrecht
  2. Financieel recht
  3. Recht van de economische en monetaire unie
  4. Financiële voorschriften van toepassing op de EU-begroting
  5. Bescherming van euromunten tegen valsemunterij

Op het gebied van "recht" voert u bijvoorbeeld de volgende taken uit: u voert marktonderzoek uit, u verricht juridische en economische analyses en u staat de juridische dienst van de Europese Commissie bij of vertegenwoordigt de Europese Commissie bij geschillen voor de rechtbanken van de Europese Unie (vakgebied 1). U bent verantwoordelijk voor het opstellen van en onderhandelen over wetgeving, u ziet toe op de conformiteit van nationale wetgeving met EU-wetgeving (vakgebied 2), en u werkt mee aan de voorbereiding van het convergentieverslag voor procedures inzake toetreding tot de eurozone en neemt deel aan de EU-toetredingsonderhandelingen met betrekking tot de economische en monetaire unie (vakgebied 3).

Op het gebied van "financiën" voert u bijvoorbeeld de volgende taken uit: u adviseert de diensten van de Commissie, de EU-instellingen en -organen over de toepassing en interpretatie van het Financieel Reglement (vakgebied 4). U voert technische analyses uit op euromunten die vermoedelijk vals zijn, u verstrekt informatie over vervalsingen van euromunten voor rechtshandhavingsdoeleinden en u faciliteert de toepassing van EU-wetgeving ter bescherming van de euro tegen fraude en vervalsing (vakgebied 5).

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Laat deze geweldige carrièremogelijkheid niet liggen! U kunt solliciteren vanaf 6 juni 2019!

 

Bent u de persoon die we zoeken?

U moet een EU-burger zijn en een grondige kennis hebben van één van de 24 officiële talen van de EU, en voldoende kennis van het Engels, Frans, Duits of Italiaans.

Om te solliciteren moet u verder een diploma hebben van een universitaire opleiding van minstens 3 jaar, en daarna minstens 6 tot 9 jaar relevante werkervaring hebben opgedaan (afhankelijk van uw opleidingsniveau). Om te solliciteren voor de vakgebieden financieel recht en recht van de economische en monetaire unie moet u beschikken over een diploma rechten.

Nadere informatie over de vereisten is te vinden in de op 6 juni 2019 gepubliceerde aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

 

Overzicht van de selectieprocedure: 

Sollicitatie

Tests per computer (CBT)

Talent screener

Assessment

Reservelijst