Specialiști în drept și finanțe

Acasă > Specialiști în drept și finanțe

Sunteți specialist în drept sau finanțe? Comisia Europeană caută specialiști (gradul AD 7) în următoarele domenii:

  1. Dreptul concurenței
  2. Drept financiar
  3. Dreptul uniunii economice și monetare
  4. Normele financiare aplicabile bugetului UE și
  5. Protejarea monedelor euro împotriva falsificării.

Natura atribuțiilor depinde de domeniu. Iată câteva exemple din cele trei domenii de drept. În domeniul 1, veți efectua anchete de piață și analize juridice și economice și veți sprijini sau reprezenta serviciul juridic al Comisiei Europene în litigii în fața instanțelor Uniunii Europene. În domeniul 2, veți elabora și negocia legislație și veți verifica dacă legislațiile naționale sunt conforme cu dreptul UE. În domeniul 3, veți participa la pregătirea raportului de convergență pentru procesele de intrare în zona euro și la negocierile privind aderarea la UE, pe chestiuni care țin de uniunea economică și monetară.

Iată și câteva exemple de atribuții din cele două domenii legate de finanțe. În domeniul 4, veți consilia departamentele Comisiei și instituțiile și organismele UE în ceea ce privește punerea în aplicare și interpretarea Regulamentului financiar. În domeniul 5, veți efectua analiza tehnică a monedelor suspecte, veți pregăti informații cu privire la monedele euro falsificate (destinate autorităților de aplicare a legii) și veți facilita punerea în aplicare a legislației UE privind protecția monedei euro împotriva fraudei și a falsificării.

În instituțiile și agențiile UE, veți lucra cu experți din multiple domenii și vă veți putea îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Mai multe despre politica egalității de șanse și despre cum să solicitați ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție pe pagina dedicată.

Nu ratați această oportunitate! Perioada de înscriere începe pe 6 iunie!

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să aveți o cunoaștere temeinică a uneia dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, precum și o cunoaștere satisfăcătoare a limbii engleze, franceze, germane sau italiene.

În plus, trebuie să fi absolvit cursuri universitare de cel puțin 3 ani, urmate de 6-9 ani de experiență profesională în domeniu (în funcție de tipul de educație). Pentru profilurile Drept financiar și Dreptului uniunii economice și monetare, diploma universitară trebuie să fie în drept.

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs care va fi publicat pe 6 iunie 2019.

 

Prezentarea procedurii de selecție: 

Înscrierea

Testele pe calculator (CBT)

Evaluarea talentului/Talent screener

Centrul de evaluare

Lista de rezervă