Strokovnjaki na področju prava in financ

Domača stran > Strokovnjaki na področju prava in financ

Ste nadarjen strokovnjak (m/ž) na področju prava ali financ? Evropska komisija trenutno išče strokovnjake (AD 7) na naslednjih področjih:

  1. konkurenčno pravo
  2. finančno pravo
  3. pravo ekonomske in monetarne unije
  4. finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU
  5. zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

Naloge na treh pravnih področjih obsegajo izvajanje tržnih preiskav, pravnih in ekonomskih analiz ter pomoč Pravni službi Evropske komisije in zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije (področje 1). Naloge vključujejo pripravo zakonodaje in pogajanja v zvezi s to zakonodajo, nadzor nad skladnostjo nacionalnih zakonodaj s pravom EU (področje 2) ter sodelovanje pri pripravi konvergenčnega poročila v postopkih vstopa v euroobmočje in sodelovanje v razpravah v zvezi s poglavjem o ekonomski in monetarni uniji v pristopnih pogajanjih (področje 3).

Na dveh področjih financ naloge vključujejo svetovanje službam Komisije, institucijam in organom EU glede izvajanja in razlage finančne uredbe (področje 4). Opravljali boste lahko tehnično analizo sumljivih kovancev, pripravljali informacije o ponarejenih eurokovancih za kazenski pregon ter pomagali pri lažjem izvajanju zakonodaje EU na področju zaščite eura pred goljufijami in ponarejanjem (področje 5).

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati s 6. junijem!

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od 24 jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino, francoščino, nemščino ali italijanščino.

Poleg tega morate imeti končan vsaj triletni visokošolski študij, ki mu sledi vsaj 6-9 let delovnih izkušenj na zadevnem področju (odvisno od izobrazbe). Za prijavo na področju finančnega prava ter prava ekonomske in monetarne unije potrebujete diplomo iz prava.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja dne 6. junija 2019.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam