Specialister på juridik och finans

Förstasida > Specialister på juridik och finans

Är du en motiverad specialist på juridik eller finans? Europeiska kommissionen söker just nu handläggare (AD 7) inom följande områden:

  1. Konkurrensrätt
  2. Finansrätt
  3. Lagstiftning om EMU
  4. Finansiella regler för EU:s budget
  5. Skydd av euromynt mot förfalskning

På de tre juridiska områdena får du arbeta med marknadsutredningar och juridiska och ekonomiska analyser. Du kan också få bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst i tvister i EU-domstolen (profil 1). Inom profil 2 kan du få utarbeta och förhandla om ny lagstiftning och kontrollera om den nationella lagstiftningen är förenlig med EU-rätten. Inom profil 3 kan du få utarbeta konvergensrapporter för länder som vill gå med i euroområdet och delta i EMU-förhandlingar med blivande EU-medlemmar.

Inom profil 4 kan du få ge råd till kommissionens avdelningar och andra EU-institutioner och EU-organ om hur EU:s budgetförordning ska genomföras och tolkas. För profil 5 kan du få utföra tekniska analyser av misstänkta mynt, sammanställa underrättelser om förfalskningar av euromynt till brottsbekämpande myndigheter och bidra till genomförandet av EU-lagstiftningen om skydd av euron mot bedrägerier och förfalskningar.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 6 juni.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska, franska, tyska eller italienska.

Du ska också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier, följt av 6–9 års yrkeserfarenhet på området (beroende på din utbildning). Det krävs en juristexamen för att söka till profilerna finansrätt och lagstiftning om EMU.

I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om kraven (meddelandet publiceras den 6 juni 2019).

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista