Специалисти по юридически изследвания — юристи

Вие сте способен юрист, специалист по кипърско, гръцко, унгарско, италианско, латвийско или полско право? В такъв случай може би сте подходящ кандидат за работа в дирекция „Изследвания и документация“ на Съда на ЕС.

Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от Съюза. Той също така разрешава правните спорове между правителства на държави от ЕС и институции на Съюза. При определени обстоятелства — ако смятат, че някоя институция на ЕС е нарушила правата им, граждани и организации също могат да завеждат дела в Съда.

Като юрист, специализиран в извършването на юридически изследвания, ще помагате на Съда и на Общия съд при изпълнението на техните съдебни задължения и ще допринасяте за разпространяването на съдебната практика на ЕС. Ще извършвате анализи на съдебната практика и предварителен анализ на нови дела. Също така ще правите изследвания в областта на правото на ЕС и националното право, както и на сравнителното право. Ако сте опитен юрист, също така ще ръководите проекти в конкретна област и ще изготвяте и усъвършенствате инструменти за юридически изследвания и за разпространяване на националното право и правото на Европейския съюз.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера – периодът за кандидатстване започва на 7 март 2019 г.!

 

Условия за кандидатстване

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете отлично езика на държавата членка, в която сте получили квалификацията си на юрист, а също така да имате задоволителни познания по френски.

Освен това трябва да познавате много добре правото на ЕС, да имате обширни, задълбочени и актуални познания за вашето национално право и отлични умения за юридически изследвания. По-долу можете да видите конкретните изисквания.
 

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Филтър на квалификациите/Talent screener

Междинен тест

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса