Odborníci v oblasti právního výzkumu – právníci

Máte právnický titul se specializací na kyperské, italské, lotyšské, maďarské, polské nebo řecké právo? Pak jste ideálním kandidátem na místo v Ředitelství pro výzkum a dokumentaci Evropského soudního dvora.

Soudní dvůr Evropské unie má za úkol provádět výklad práva EU, aby se zajistilo, že je ve všech zemích Unie uplatňováno stejným způsobem. Řeší rovněž spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU. Za určitých podmínek mohou žalobu u Soudního dvora předložit také jednotlivci či organizace, které se domnívají, že došlo k porušení jejich práv ze strany některého z evropských orgánů.

Právníci, kteří se specializují na právní výzkum, pomáhají Soudnímu dvoru a Tribunálu při plnění soudních povinností a při šíření judikatury EU. V této pozici byste prováděli rozbor judikatury soudů a předběžnou analýzu nových případů. Kromě toho byste se zabývali výzkumem v oblasti práva EU a vnitrostátního práva a věnovali byste se i právu komparativnímu. Pokud již máte v oblasti práva profesní zkušenosti, měli byste na starost také vedení specializovaných projektů. Navrhovali a optimalizovali byste nástroje právního výzkumu a nástroje určené k šíření vnitrostátních právních předpisů a práva EU.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 7. března 2019!

 

Máte k této práci předpoklady?

Chcete-li se o tuto práci ucházet, musíte být občanem EU a mít výbornou znalost jazyka členského státu, kde jste získali právnické vzdělání. Dalším předpokladem je uspokojivá znalosti francouzštiny.

Kromě toho musíte mít velmi dobrou znalost práva EU, důkladnou, rozsáhlou aktuální znalost vnitrostátních právních předpisů a vynikající schopnosti pro právní výzkum. Níže jsou uvedeny specifické požadavky.
 

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Postupový test

Hodnotící centrum

Rezervní seznam