Specialister i juridiske undersøgelser – jurister

Er du en dygtig jurist med en uddannelse inden for cypriotisk, græsk, italiensk, lettisk, polsk eller ungarsk ret? Så er det måske dig, EU-Domstolen leder efter til at arbejde i Direktoratet for Forskning og Dokumentation.

EU-Domstolen fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande. Den afgør retstvister mellem medlemslandenes regeringer og EU's institutioner. Enkeltpersoner og organisationer kan på visse betingelser også indbringe sager for Domstolen, hvis de mener deres rettigheder er blevet krænket af en EU-institution.

Som jurist med speciale i juridiske undersøgelser vil du komme til at bistå Domstolen og Retten i forbindelse med disse instansers judicielle virksomhed og bidrage til udbredelsen af EU-retspraksis. Du vil foretage analyser af Domstolens og Rettens retspraksis og indledende analyser af nye sager. Du vil også komme til at undersøge EU-ret, national ret og komparativ ret. Hvis du er en erfaren jurist, vil du også komme til at lede områdespecifikke projekter og udvikle og forbedre retlige søgeværktøjer og værktøjer til formidling af national ret og EU-ret.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlig side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 7. marts 2019!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have indgående kendskab til sproget i det medlemsland, hvor du har erhvervet din juridiske kvalifikation, samt tilstrækkeligt kendskab til fransk.

Du skal desuden have rigtig godt kendskab til EU-ret, indgående, bredt og opdateret kendskab til din nationale lovgivning og fremragende færdigheder inden for juridisk forskning. Nedenfor kan du se de specifikke krav.
 

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Talent screener

Midtvejstest

Assessmentcenter

Reserveliste