Õigusalase uurimistöö spetsialistid – Juristid

Kas olete kogenud jurist, kellel on kvalifikatsioon Itaalia, Kreeka, Küprose, Läti, Poola või Ungari õiguses? Sel juhul võite just teie olla see, keda Euroopa Kohus soovib näha töötamas oma analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraadis.

Euroopa Liidu Kohus tõlgendab ELi õigust, et tagada selle ühesugune kohaldamine kõigis ELi riikides. Kohus lahendab ka liikmesriikide valitsuste ning ELi institutsioonide vaidlusi. Teatavatel tingimustel võivad ka üksikisikud ja organisatsioonid pöörduda Euroopa Kohtu poole, kui nad tunnevad, et mõni ELi institutsioon on rikkunud nende õigusi.

Õigusalasele uurimistööle spetsialiseerunud juristina on teie ülesanded olla abiks Euroopa Kohtule ja Üldkohtule nende tegevuses õigusemõistjana ja aidata levitada Euroopa Liidu õigusega seotud kohtupraktikat. Teie tööks on analüüsida kohtute kohtupraktikat ja teha uute kohtuasjade eelanalüüsi. Samuti tuleb teil uurida ELi ja siseriiklikke õigusakte ning võrdlevat õigust. Kui olete kogenud jurist, siis on üks teie ülesannetest juhtida valdkonnapõhiseid eriprojekte ning kavandada ja täiustada õigusalase uurimistöö ning liikmesriikide ja Euroopa Liidu õiguse levitamisega seotud vahendeid.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge magage seda suurepärast karjäärivõimalust maha – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 7. märtsist 2019!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ning oskama väga heal tasemel selle liikmesriigi keelt, kus te oma õigusalase kvalifikatsiooni omandasite, ning teil peab olema ka rahuldav prantsuse keele oskus.

Lisaks peavad teil olema väga head teadmised ELi õigusest, põhjalikud, ulatuslikud ja ajakohased teadmised oma riigi õigusest ning suurepärased õigusalase uurimistöö oskused. Altpoolt leiate konkreetsed nõuded.
 

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Vahekatse

Hindamiskeskus

Reservnimekiri