Oikeudellisen tutkimuksen asiantuntijat – Lakimiehet

Oletko lakimies, jolla on kreikkalainen, kyproslainen, italialainen, latvialainen, puolalainen tai unkarilainen oikeustieteen tutkintotodistus? Kiinnostaako sinua työskentely Euroopan unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla?

Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU-lainsäädäntöä ja varmistaa, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se ratkaisee EU-maiden ja EU:n toimielinten välisiä riitoja. Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat viedä asioita EU:n tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

Oikeudelliseen tutkimukseen erikoistuneet lakimiehet avustavat unionin tuomioistuinta ja unionin yleistä tuomioistuinta niiden toiminnassa lainkäyttöelimenä ja edistävät EU:n lainsäädäntöön liittyvän oikeuskäytännön leviämistä. He analysoivat tuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja tekevät uusien oikeusasioiden ennakkoarviointeja. He myös tekevät EU-lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä koskevaa tutkimusta sekä vertailevan oikeustieteen tutkimusta. Kokeneet lakimiehet myös johtavat eri alojen hankkeita sekä kehittävät ja parantavat oikeusalan hakuvälineitä ja keinoja tiedottaa kansallisesta lainsäädännöstä ja EU:n lainsäädännöstä.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Hakuaika alkaa 7.3.2019.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen kielitaito sen EU-maan kielessä, jossa hän on suorittanut oikeustieteen tutkinnon, sekä riittävä kielitaito ranskassa.

Lisäksi hakijalla on oltava EU-lainsäädännön vankka tuntemus sekä laajamittainen, syvällinen ja ajantasainen oman kansallisen lainsäädännön tuntemus ja erinomaiset taidot oikeudellisen tutkimuksen alalla. Tarkempia tietoja vaatimuksista:
 

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Keskivaiheen koe

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo