Speisialtóirí ar an taighde dlí – Dlíodóirí

An dlíodóir tallannach thú agus cáilíocht agat i ndlí na Cipire, na Gréige, na hUngáire, na hIodáile, na Laitvia nó na Polainne agat? Más ea, is duine de do leithéid atá á lorg ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh le bheith ag obair sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus Doiciméadú.

Tá sé de chúram ar Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh dlí an Aontais Eorpaigh a léirmhíniú agus deimhin a dhéanamh de go gcuirtear i bhfeidhm an dlí sin ar an dóigh chéanna i ngach ceann de na Ballstáit. Réitíonn sí díospóidí dlí idir na rialtais náisiúnta agus institiúidí an Aontais. Ina theannta sin, i gcúinsí áirithe, is féidir le daoine aonair agus eagraíochtaí cásanna a thabhairt os comhair na Cúirte má fheictear dóibh gur sháraigh institiúid de chuid an Aontais a gcearta.

I do cháil mar dhlíodóir ag a bhfuil speisialtóireacht sa taighde dlí, beidh tú ag tabhairt cuidiú chun cúraimí breithiúnacha na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta a dhéanamh agus cásdlí an Aontais Eorpaigh a scaipeadh. Beidh tú ag anailísiú chásdlí na gcúirteanna agus ag réamhanailísiú cásanna nua. Ina cheann sin beidh tú ag déanamh taighde ar dhlí an Aontais, ar an dlí náisiúnta agus ar an dlí comparáideach. Más dlíodóir seanchleachta thú, beidh tú ag stiúradh tionscadal a bhaineann go sonrach le réimse ar leith, agus ag ceapadh agus ag déanamh beachtú ar uirlisí lena gcuardaítear eolas dlíthiúil agus ar uirlisí lena scaiptear dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – ar an 7 Márta 2019 a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach speisialtóra ar an taighde dlí ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar theanga an Bhallstáit inar bhain tú amach do cháilíocht dlí, mar aon le heolas sásúil ar an bhFraincis.

Ina cheann sin, ní mór eolas an-mhaith a bheith agat ar dhlí an Aontais, mar aon le heolas fairsing mion úr ar dhlí do Bhallstáit agus sárscileanna taighde dlí. Thíos faoi seo tá na riachtanais shonracha leagtha amach.
 

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Scagthóir buanna/Talent screener

Triail idirmheánach

Ionad Measúnaithe

Painéal