Stručnjaci za pravno istraživanje – pravnici

Nadaren ste odvjetnik s kvalifikacijom iz ciparskog, grčkog, latvijskog, mađarskog, poljskog ili talijanskog prava? Tada ste možda vi osoba kakvu Sud Europske unije traži za rad u Upravi za istraživanje i dokumentaciju.

Sud Europske unije tumači pravo EU-a kako bi se osigurala njegova ujednačena primjena u svim državama članicama EU-a te rješava pravne sporove između nacionalnih vlada i institucija EU-a. Pojedinci i organizacije također mogu, pod određenim uvjetima, pokrenuti postupak pred Sudom ako smatraju da je institucija EU-a povrijedila njihova prava.

Kao stručnjak za pravno istraživanje pomagat ćete Sudu i Općem sudu pri obavljanju njihovih sudskih dužnosti i doprinositi širenju sudske prakse EU-a. Provodit ćete analize sudske prakse sudova i preliminarne analize novih predmeta. Osim toga, proučavat ćete pravo EU-a i nacionalno pravo te komparativno pravo. Ako ste iskusan pravnik, vodit ćete i projekte na terenu te oblikovati i usavršavati alate za pravno istraživanje i alate za širenje nacionalnog prava i prava EU-a.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu sjajnu profesionalnu priliku – prijave počinju 7. ožujka 2019.!

 

Imate li potrebne uvjete za prijavu?

Morate biti građanin EU-a i posjedovati temeljito znanje jezika države članice u kojoj ste stekli pravnu kvalifikaciju te zadovoljavajuće znanje francuskog jezika.

Osim toga, morate posjedovati vrlo dobro znanje prava EU-a, opsežno i temeljito znanje suvremenog nacionalnog prava i izvrsne vještine pravnog istraživanja. Specifični zahtjevi navedeni su u nastavku.
 

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Probir talenata/Talent screener

Međutest

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata