Szakember a jogi kutatás területén – Jogász

Ön a ciprusi, a görög, a lengyel, a lett, a magyar vagy az olasz jog területén járatos, tehetséges jogász? Az Európai Unió Bíróságának Kutatási és Dokumentációs Igazgatósága munkatársat keres – talán éppen Önt!

Az Európai Unió Bíróságának feladata, hogy jogértelmezést adjon ki az uniós jogszabályokról annak érdekében, hogy azokat az összes uniós országban azonos módon alkalmazzák, ezen túlmenően pedig rendezze a tagállami kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat. A Bírósághoz magánszemélyek és szervezetek is nyújthatnak be keresetet, ha jogaikat véleményük szerint valamely uniós intézmény megsértette.

A jogi kutatómunkára szakosodott jogászok feladata, hogy segítsék a Bíróságot és a Törvényszéket igazságszolgáltatási feladatainak végrehajtásában, továbbá segítsék az európai uniós ítélkezési gyakorlat terjesztését. A jogászok elemzik a már elfogadott ítélkezési gyakorlatokat és előzetes vizsgálatnak vetik alá az új ügyeket. Kutatási területük az uniós és a tagállami jog, valamint az összehasonlító jog. A Bíróság tapasztalt jogászai egy-egy szakterületre vonatkozó projekteket irányítanak, valamint olyan eszközöket dolgoznak ki és fejlesztenek tovább, amelyekkel jogi kutatómunka végezhető vagy amelyekkel a tagállami és az uniós jog terjeszthető.

A kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása az EU alapelvei közé tartozik. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az összes pályázó tekintetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőségnek szentelt weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

Ne szalassza el ezt a kiváló karrierlehetőséget! Jelentkezni 2019. március 7-től lehet.

 

Jelentkezési feltételek

A jelentkezőknek valamelyik uniós tagállam állampolgárának kell lenniük, és alaposan ismerniük kell annak az országnak a nyelvét, ahol jogi diplomájukat szerezték. Feltétel emellett a francia nyelv kielégítő ismerete is.

A jelentkezőknek továbbá nagyon jól kell ismerniük az uniós jogot, alapos, széles körű és naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük tagállamuk jogáról, valamint kiváló jogi kutatómunkát kell tudniuk végezni. A konkrét követelményeket lásd alább.
 

 

A kiválasztási eljárás áttekintése: 

Jelentkezés

Talent screener

Közbenső vizsga

Értékelőközpont (assessment centre)

Tartaléklista