Juridiskās pētniecības speciālisti – juristi

Eiropas Savienības Tiesa meklē talantīgus juristus ar kvalifikāciju Grieķijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Polijas vai Ungārijas tiesībās darbam Pētniecības un dokumentācijas direkcijā.

Eiropas Savienības Tiesa interpretē ES tiesības, lai nodrošinātu, ka tās visās ES valstīs piemēro vienādi. Tā izšķir juridiskus strīdus starp valstu valdībām un ES iestādēm. Atsevišķos gadījumos Tiesā var vērsties arī privātpersonas un organizācijas, iesniedzot prasību pret ES iestādi, kas, viņuprāt, pārkāpusi viņu tiesības.

Darbā pieņemtie juristi, kas specializējušies juridiskajā pētniecībā, palīdzēs Tiesai un Vispārējai tiesai veikt tiesas pienākumus, kā arī izplatīt Eiropas Savienības judikatūru. Tiem būs jāveic judikatūras analīze un jaunu lietu iepriekšēja analīze. To pienākumos ietilps arī pētniecība attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām un valstu tiesībām, kā arī attiecībā uz salīdzinošajām tiesībām. Ja esat pieredzējis jurists, jūsu pienākums būs arī virzīt ar konkrētām jomām saistītus projektus un izstrādāt un pilnveidot juridiskās pētniecības rīkus, kā arī valsts un Eiropas Savienības tiesību izplatīšanas rīkus.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un visiem vienādu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām lielisku karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 2019. gada 7. martā!

 

Vai esat piemērots?

Jums jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot tās dalībvalsts valoda, kurā esat ieguvis jurista kvalifikāciju, kā arī jābūt pietiekamām franču valodas prasmēm.

Turklāt jums ir jābūt ļoti labām zināšanām par Eiropas Savienības tiesībām, plašām, padziļinātām un aktuālām zināšanām par jūsu valsts tiesībām un izcilām juridiskās pētniecības prasmēm. Zemāk norādītas konkrētas prasības kandidātiem.
 

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Talantu vērtētājs/Talent screener

Starpposma tests

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts