Specialisten in juridisch onderzoek — Juristen

Bent u een getalenteerd jurist met een diploma Cypriotisch, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets of Pools recht? Dan bent u misschien de persoon die het Europees Hof van Justitie zoekt voor zijn afdeling Onderzoek en documentatie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie interpreteert het EU-recht en zorgt ervoor dat dit in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt toegepast. Het beslecht ook juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Ook particulieren en organisaties kunnen, onder bepaalde voorwaarden, zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat een EU-instelling hun rechten heeft geschonden.

Als jurist die gespecialiseerd is in juridisch onderzoek, helpt u het Hof van Justitie en het Gerecht bij de uitoefening van hun rechterlijke taken en bij de verspreiding van de jurisprudentie van de EU. U analyseert jurisprudentie en maakt een eerste inschatting van nieuwe zaken. U doet onderzoek naar EU- en nationaal recht en verdiept zich ook in het vergelijkend recht. Heeft u voldoende ervaring, dan kunt u tevens de leiding krijgen over vakspecifieke projecten, en de instrumenten voor juridisch onderzoek en voor de verspreiding van informatie over nationaal en EU-recht ontwerpen en verfijnen.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op de desbetreffende infopagina.

Laat deze geweldige carrièremogelijkheid niet liggen – U kunt solliciteren vanaf 7 maart 2019!

 

Bent u de persoon die we zoeken?

U heeft de nationaliteit van een EU-land. U beschikt ook over een zeer goede kennis van de taal van het EU-land waar u uw rechtendiploma heeft gehaald, en over een bevredigende kennis van het Frans.

Bovendien verlangen we een grondige kennis van het EU-recht, een brede, diepgaande en actuele kennis van het nationale recht van uw land en uitstekende vaardigheden op het gebied van juridisch onderzoek. Lees hieronder welke specifieke eisen wij stellen.
 

 

Overzicht van de selectieprocedure: 

Sollicitatie

Talent screener

Tussentijdse toets

Assessment

Reservelijst