Specjaliści w dziedzinie badań prawnych – prawnicy

Jesteś zdolnym prawnikiem z dyplomem w dziedzinie prawa cypryjskiego, greckiego, węgierskiego, włoskiego, łotewskiego lub polskiego? Być może Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna Cię za idealnego kandydata do pracy w Dyrekcji Badań i Dokumentacji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa UE, aby zagwarantować, że jest ono stosowane w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajowymi a instytucjami UE. Osoby fizyczne i organizacje również mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uważają, że dana instytucja UE naruszyła ich prawa.

Prawnicy specjalizujący się w badaniach prawnych wspierają Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Unii Europejskiej w wypełnianiu funkcji sądowniczych oraz uczestniczą w rozpowszechnianiu orzecznictwa UE. Przeprowadzają analizy orzecznictwa sądów i wstępną analizę nowych spraw. Przeprowadzają też badania prawne w dziedzinie prawa UE i prawa krajowego, a także prawa porównawczego. Doświadczonym prawnikom powierzane jest również kierowanie projektami w danej dziedzinie oraz opracowywanie i doskonalenie narzędzi prowadzenia badań prawnych oraz narzędzi rozpowszechniania prawa krajowego i unijnego.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 7 marca 2019 r.!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i biegle władać językiem państwa członkowskiego, w którym uzyskali dyplom w dziedzinie prawa, oraz w stopniu zadowalającym znać język francuski.

Muszą również wykazać się bardzo dobrą znajomością prawa UE, dogłębną, rozległą i aktualną znajomością prawa swojego kraju oraz doskonałymi umiejętnościami prowadzenia badań prawnych. Szczegółowe wymogi znajdziesz poniżej.
 

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

Ocena zdolności/Talent screener

Testy pośrednie

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa