Specialiști în cercetare juridică – Practicieni în domeniul dreptului

Sunteți practician calificat în domeniul dreptului cipriot, grec, maghiar, italian, leton sau polonez? Curtea de Justiție a Uniunii Europene are nevoie de dumneavoastră în Direcția Cercetare și Documentare.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene interpretează legislația UE pentru a se asigura că este aplicată în același mod în toate țările UE. De asemenea, soluționează litigiile juridice dintre guvernele statelor membre și instituțiile UE. Persoanele și organizațiile pot să sesizeze Curtea în anumite condiții, atunci când consideră că o instituție a UE le-a încălcat drepturile.

În calitate de practician specializat în cercetare juridică, veți asista Curtea de Justiție și Tribunalul în exercitarea atribuțiilor lor judiciare și în diseminarea jurisprudenței UE. Veți efectua analize ale jurisprudenței instanțelor și analize preliminare ale noilor cauze. De asemenea, veți studia legislația UE și pe cea națională, precum și dreptul comparativ. Dacă aveți experiență îndelungată, veți îndruma proiecte specifice și veți crea și perfecționa instrumente de cercetare juridică și instrumente pentru difuzarea legislației naționale și a legislației UE.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. De aceea, Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să le ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Mai multe despre politica egalității de șanse și despre cum să solicitați ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție pe pagina dedicată.

Nu ratați această oportunitate! Perioada de înscriere începe pe 7 martie 2019!

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți foarte bine limba statului membru în care ați obținut calificarea în drept. De asemenea, trebuie să cunoașteți satisfăcător limba franceză.

În plus, trebuie să cunoașteți foarte bine legislația UE și să aveți o cunoaștere amplă, aprofundată și la zi a legislației naționale și competențe excelente de cercetare juridică. Puteți vedea mai jos cerințele specifice.
 

 

Prezentarea procedurii de selecție: 

Înscrierea

Evaluarea talentului/Talent screener

Testul intermediar

Centrul de evaluare

Lista de rezervă