Špecialisti v oblasti právnych rešerší – právnici

Ste talentovaným právnikom so špecializáciou na cyperské, grécke, maďarské, talianske, lotyšské alebo poľské právo? Možno práve vás osloví Súdny dvor s ponukou zamestnania na riaditeľstve pre rešerše a dokumentáciu.

Súdny dvor Európskej únie poskytuje výklad práva EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovalo rovnakým spôsobom vo všetkých členských krajinách. Urovnáva právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Za určitých podmienok môžu Súdnemu dvoru predkladať prípady aj jednotlivci a organizácie, ak sa domnievajú, že inštitúcia EÚ porušila ich práva.

Ako právnik, ktorý sa špecializuje na právne rešerše, budete pomáhať Súdnemu dvoru a Všeobecnému súdu pri výkone ich súdnych povinností a pomáhať pri šírení judikatúry EÚ. Budete vykonávať analýzy judikatúry súdov a predbežnú analýzu nových prípadov. Budete tiež skúmať právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy, ako aj porovnávacie právo. Ak ste skúsený právnik, budete tiež riadiť konkrétne projekty a navrhovať a zdokonaľovať nástroje právnych rešerší a nástroje na šírenie vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov EÚ.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto úžasnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 7. marca 2019!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a mať dôkladnú znalosť jazyka členského štátu, v ktorom ste získali právnu kvalifikáciu, ako aj uspokojivú znalosť francúzskeho jazyka.

Okrem toho musíte mať veľmi dobrú znalosť právnych predpisov EÚ, rozsiahle, hĺbkové a aktuálne vedomosti o vašom vnútroštátnom práve a vynikajúce schopnosti v oblasti právnych rešerší. Osobitné požiadavky sú uvedené nižšie.
 

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Prehľad schopností/Talent screener

Postupový test

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam