Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki

Ste nadarjen/a pravnik/pravnica na področju ciprskega, grškega, madžarskega, italijanskega, latvijskega ali poljskega prava? Mogoče ste ravno vi strokovnjak, ki ga Sodišče Evropske unije išče za delo v Direktoratu za raziskave in dokumentacijo.

Sodišče Evropske unije razlaga pravo EU in tako skrbi, da se uporablja na enak način v vseh državah EU. Sodišče je pristojno za reševanje pravnih sporov med državami članicami in institucijami EU. Nanj se lahko obrnejo tudi posamezniki in organizacije, če menijo, da je določena institucija EU kršila njihove pravice.

Pravniki, specializirani za pravne raziskave, bodo pomagali Sodišču in Splošnemu sodišču pri izvajanju njunih sodnih funkcij ter sodelovali pri razširjanju sodne prakse Evropske unije. Opravljali boste analize sodne prakse sodišč in predhodne analize novih zadev. Raziskovali boste tudi pravo EU ter nacionalno in primerjalno pravo. Kot izkušeni pravnik boste tudi usmerjali posamezne projekte ter oblikovali in izpopolnili orodja za pravne raziskave in orodja za razširjanje nacionalnega prava in prava EU.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati s 7. marcem 2019!

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati jezik države članice, v kateri ste pridobili pravno izobrazbo, zadovoljivo pa še francoščino.

Poleg tega morate zelo dobro poznati pravo EU ter imeti obsežno, poglobljeno in posodobljeno znanje o nacionalnem pravu ter odlične spretnosti na področju pravnih raziskav. Spodaj predstavljamo posebne zahteve.
 

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Vmesni test

Ocenjevalni center

Rezervni seznam