Jurister – specialister på rättsutredningar

Är du en motiverad jurist med utbildning i cypriotisk, grekisk, ungersk, italiensk, lettisk eller polsk rätt? Då är du kanske den som EU-domstolen söker till sitt direktorat för forskning och dokumentation.

Europeiska unionens domstol tolkar EU-rätten för att se till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Domstolen avgör rättstvister mellan länderna och EU-institutionerna. Enskilda och organisationer kan också under vissa omständigheter väcka talan vid domstolen om de anser att EU-institutionerna har kränkt deras rättigheter.

Som jurist med inriktning på rättsutredningar ska du bistå domstolen och tribunalen när de utför sitt arbete och hjälpa till med att sprida EU:s rättspraxis. Du får analysera domstolarnas rättspraxis och göra förberedande analyser av nya fall. Du får göra efterforskningar om EU-rätten, nationell lagstiftning och komparativ rätt. Om du är en erfaren jurist kan du också få ansvara för specifika projekt, och utforma och finslipa juridiska sökverktyg och verktyg för att sprida nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 7 mars.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i språket i det EU-land där du tog din juristexamen och tillfredsställande kunskaper i franska.

Du måste dessutom ha mycket goda kunskaper i EU-rätt, breda, djupa och aktuella kunskaper i din nationella lagstiftning och utmärkta kunskaper i rättsforskning. Läs mer om kraven här nedan.
 

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Talent screener

Mellanprov

Utvärderingscentrum

Reservlista