Техници и помощни работници

Начало > Техници и помощни работници

Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Съдът на Европейските общности, Икономическият и социален комитет, Сметната палата и Комитетът на регионите търсят техници (степен AST 3) и помощни работници (степен AST-SC 1).

Предлагаме възможности за експерти от следните профили. Моля, имайте предвид, че това са два конкурса, единият от които съдържа три области. В рамките на даден конкурс можете да се регистрирате само за една област.

Конкурс за техници (EPSO/AST/150/21)

Област 1 — Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване: Основните ви задачи ще включват проектирането, пускането в експлоатация и конфигурирането на аудио-визуална инфраструктура, като например оборудване за провеждането на заседания и ориентирано към излъчване оборудване и, ако е необходимо, експлоатацията и отстраняването на неизправности на такива инфраструктури. Кандидатите, които издържат конкурса за този профил, ще бъдат наети на работа основно в Брюксел и Люксембург.

Област 2 – Техници по сградите: Вашите основни задачи ще бъдат да оказвате съдействие при управлението на проекти в областите на строителството и реновирането на сгради, управлението на инсталации, специализираните технологии, енергетиката и екологичното управление на сградите, наред с другото. Кандидатите, които издържат конкурса за този профил, ще бъдат наети на работа основно в Брюксел и Люксембург.

Област 3 – Лабораторни техници: Ще отговаряте за проектирането, инсталирането и поддръжката на технически инсталации и лаборатории, използвани основно от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. Кандидатите, които издържат конкурса за този профил, ще бъдат наети на работа основно в Съвместния изследователски център в Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия) и Геел (Белгия).

Конкурс за помощни работници в лаборатория (EPSO/AST-SC/11/21)

Помощни работници в лаборатория: Ще извършвате оперативни задачи, свързани с проектирането, управлението и поддръжката на технически инсталации и лаборатории, използвани основно от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. Кандидатите, които издържат конкурса за този профил, ще бъдат наети на работа основно в Съвместния изследователски център в Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Петен (Нидерландия) и Геел (Белгия).

 

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от официалните езици на ЕС, както и задоволително английски или френски език. Трябва да отговаряте и на следните критерии:

  • Техници: Област 1/Област 2/Област 3: трябва да имате образование след завършено средно образование, пряко свързано със задълженията в избраната област, последвано от най-малко 3 години подходящ професионален опит, или средно образование, последвано от най-малко 6 години подходящ професионален опит.
  • Помощни работници в лаборатория: трябва да имате образование след средно образование с продължителност най-малко 1 година, пряко свързано със служебните задължения, или средно образование, последвано от най-малко 3 години подходящ професионален опит, или обучение с продължителност най-малко 1 година, последвано от най-малко 3 години професионален опит, като и двете са свързани със служебните задължения.

 

За подробна информация относно изискванията, процедурата за кандидатстване и тестовете, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 23 септември.