Technici a pomocní pracovníci

Úvod > Technici a pomocní pracovníci

Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU, Evropský soudní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Účetní dvůr a Výbor regionů hledají techniky (platová třída AST 3) a pomocné pracovníky (platová třída AST-SC 1).

Nabízíme příležitosti odborníkům, jejichž profil odpovídá níže uvedeným profilům. Upozorňujeme, že jde o dvě výběrová řízení, z nichž jedno zahrnuje tři obory. V rámci každého výběrového řízení se můžete hlásit pouze na jeden obor.

Výběrové řízení na techniky (EPSO/AST/150/21)

Obor 1 – Audiovizuální a konferenční technici: vaším hlavním úkolem bude mimo jiné navrhování, objednávání a konfigurace audiovizuální infrastruktury (např. zařízení používaných při zasedáních a audiovizuálních přenosech) a v případě potřeby ovládání této infrastruktury a řešení problémů. Úspěšní uchazeči v rámci tohoto profilu budou přijímáni převážně v Bruselu a Lucemburku.

Obor 2 – Stavební technici: vaším hlavním úkolem bude pomáhat s řízením projektů v oblasti výstavby a renovace budov, správy budov, specializovaných technologií, hospodaření s energií v budovách a environmentálního řízení budov. Úspěšní uchazeči v rámci tohoto profilu budou přijímáni převážně v Bruselu a Lucemburku.

Obor 3 – Laboratorní technici: budete odpovídat za návrh, instalaci a údržbu technických zařízení a laboratoří používaných zejména Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise. Úspěšní uchazeči v rámci tohoto profilu budou přijímáni převážně na pracovištích Společného výzkumného střediska v Ispře (Itálie), Karlsruhe (Německo), Pettenu (Nizozemsko) a Geelu (Belgie).

Výběrové řízení na laboratorní pomocné pracovníky: (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratorní pomocní pracovníci: budete provádět provozní úkoly související s návrhem, správou a údržbou technických zařízení a laboratoří používaných zejména Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise. Úspěšní uchazeči v rámci tohoto profilu budou přijímáni převážně na pracovištích Společného výzkumného střediska v Ispře (Itálie), Karlsruhe (Německo), Pettenu (Nizozemsko) a Geelu (Belgie).

 

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Přihlásit se mohou pouze občané EU, kteří mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny. Splňovat musíte rovněž tato kritéria:

  • technici: obor 1 / obor 2 / obor 3: musíte mít postsekundární vzdělání přímo související s náplní práce ve zvoleném oboru a následně alespoň tříletou relevantní odbornou praxi nebo středoškolské vzdělání a následně alespoň šestiletou relevantní odbornou praxi.
  • laboratorní pomocní pracovníci: musíte mít postsekundární vzdělání v délce alespoň jednoho roku, které přímo souvisí s danou náplní práce, nebo středoškolské vzdělání a následně alespoň tříletou relevantní odbornou praxi nebo odborné vzdělání v délce alespoň jednoho roku a následně alespoň tříletou odbornou praxi (přičemž toto vzdělání i praxe souvisí s danou náplní práce).

 

Podrobné informace o požadavcích, podávání přihlášek a testech najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 23. září.