Teknikere og laboratoriestøttemedarbejdere

Forside > Teknikere og laboratoriestøttemedarbejdere

Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Domstolen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og Regionsudvalget søger teknikere (lønklasse AST 3) og laboratoriestøttemedarbejdere (lønklasse AST-SC 1).

Vi tilbyder stillinger til eksperter, der passer til jobprofilerne nedenfor. Bemærk, at der er tale om to udvælgelsesprøver, hvoraf den ene omfatter tre fagområder. Du kan kun ansøge inden for ét fagområde pr. udvælgelsesprøve.

Udvælgelsesprøve for teknikere (EPSO/AST/150/21)

Fagområde 1 – AV- og konferenceteknikere: Dine hovedopgaver bliver at designe, bestille og konfigurere AV-infrastruktur såsom møde- og udsendelsesfaciliteter og efter behov betjene denne infrastruktur og løse problemer relateret til den. De udvalgte ansøgere inden for dette fagområde vil primært blive ansat i Bruxelles og Luxembourg.

Fagområde 2 – Bygningsteknikere: Dine hovedopgaver bliver at bistå med bl.a. projektstyring inden for opførelse og renovering af bygninger, facility management, specialiseret teknologi og energi- og miljøforvaltning af bygninger. De udvalgte ansøgere inden for dette fagområde vil primært blive ansat i Bruxelles og Luxembourg.

Fagområde 3 – Laboratorieteknikere: Du får ansvaret for design, installation og vedligeholdelse af tekniske installationer og laboratorier, der hovedsagelig anvendes af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC). De udvalgte ansøgere inden for dette fagområde vil primært blive ansat i de fælles forskningscentre i Ispra i Italien, Karlsruhe i Tyskland, Petten i Holland og Geel i Belgien.

Udvælgelsesprøve for laboratoriestøttemedarbejdere (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratoriestøttemedarbejdere: Du skal udføre driftsopgaver inden for design, forvaltning og vedligeholdelse af tekniske installationer og laboratorier, der hovedsagelig anvendes af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC). De udvalgte ansøgere inden for dette fagområde vil primært blive ansat i de fælles forskningscentre i Ispra i Italien, Karlsruhe i Tyskland, Petten i Holland og Geel i Belgien.

 

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine færdigheder og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at ansøge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk. Desuden skal du opfylde følgende krav:

  • Teknikere – fagområde 1/fagområde 2/fagområde 3: Du skal have en videregående uddannelse med direkte relation til arbejdsopgaverne på det valgte fagområde efterfulgt af mindst 3 års relevant erhvervserfaring eller en videregående uddannelse efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring.
  • Laboratoriestøttemedarbejdere: Du skal have en videregående uddannelse af mindst 1 års varighed med direkte relation til arbejdsopgaverne for laboratoriestøttemedarbejdere eller en gymnasial uddannelse efterfulgt af mindst 3 års relevant erhvervserfaring eller en uddannelse af mindst 1 års varighed efterfulgt af mindst 3 års relevant erhvervserfaring (både uddannelsen og erhvervserfaringen skal have relation til arbejdsopgaverne).

 

Læs alt om ansøgningskravene, ansøgningsproceduren og udvælgelsesprøven i meddelelsen om udvælgelsesprøven på vores ansøgningssider nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 23. september.