Tehnikud ja tugitöötajad

Avaleht > Tehnikud ja tugitöötajad

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Kohus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Kontrollikoda ja Regioonide Komitee soovivad võtta tööle tehnikuid (palgaaste AST 3) ja tugitöötajaid (palgaaste AST-SC 1).

Töövõimalusi pakutakse ekspertidele, kes vastavad allpool kirjeldatud profiilidele. Tähelepanu! Tegemist on kahe konkursiga, millest üks hõlmab kolme valdkonda. Ühel konkursil saab kandideerida vaid ühes valdkonnas.

Tehnikute konkurss (EPSO/AST/150/21)

Valdkond 1: audiovisuaal- ja konverentsitehnikud, kes vastutavad muu hulgas audiovisuaalvaldkonna taristu, nagu koosolekutel ja sisu edastamisel kasutatavate vahendite projekteerimise, tellimise ja konfigureerimise eest ning vajaduse korral sellise taristu käitamise ja tekkinud probleemide lahendamise eest. Selle profiili edukad kandidaadid võetakse tööle peamiselt Brüsselisse ja Luxembourgi.

Valdkond 2: ehitustehnikud, kes osalevad muu hulgas projektijuhtimisel sellistes valdkondades nagu hoonete ehitamine ja renoveerimine, rajatiste haldamine, eritehnika, hoonete energia- ja keskkonnajuhtimine. Selle profiili edukad kandidaadid võetakse tööle peamiselt Brüsselisse ja Luxembourgi.

Valdkond 3: laboritehnikud, kes vastutavad peamiselt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses kasutatavate tehniliste seadmete ja laborite projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise eest. Selle profiili edukad kandidaadid võetakse tööle peamiselt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusesse, mille tegevuskohad asuvad Ispras (IT), Karlsruhes (DE), Pettenis (NL) ja Geelis (BE).

Labori tugitöötajate konkurss (EPSO/AST/11/21)

Labori tugitöötajad, kes täidavad peamiselt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses kasutatavate tehniliste seadmete ja laborite projekteerimise, haldamise ja hooldamisega seotud ülesandeid. Selle profiili edukad kandidaadid võetakse tööle peamiselt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusesse, mille tegevuskohad asuvad Ispras (IT), Karlsruhes (DE), Pettenis (NL) ja Geelis (BE).

 

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaadid peavad olema ELi kodanikud ning oskama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel ja inglise või prantsuse keelt rahuldaval tasemel. Samuti peavad nad täitma järgmisi nõudeid:

  • Tehnikud: valdkond 1 / valdkond 2 / valdkond 3: kandidaadil peab olema keskharidusjärgne haridus, mis on otseselt seotud valitud valdkonna ametiülesannetega, ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus või keskharidus ja selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemus.
  • Labori tugitöötajad: kandidaadil peab olema vähemalt üheaastane keskharidusjärgne haridus erialal, mis on otseselt seotud valitud valdkonna ametiülesannetega, või keskharidus ja selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane asjakohane erialane töökogemus või vähemalt üheaastane ametiülesannetega seotud väljaõpe ja selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane ametiülesannetega seotud erialane töökogemus.

 

Üksikasjalik teave osalemistingimuste, kandideerimisavalduse esitamise korra ning testide ja katsete kohta on esitatud kandideerimislehel olevas konkursiteates.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 23. septembrist.