Teknikot ja avustajat

Etusivu > Teknikot ja avustajat

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, unionin tuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, tilintarkastustuomioistuin ja alueiden komitea hakevat palvelukseensa teknikoita (palkkaluokka AST 3) ja avustajia (palkkaluokka AST-SC 1).

Tarjolla on töitä seuraavissa asiantuntijaprofiileissa. Huom. Kyseessä on kaksi kilpailua, joista toinen kattaa kolme alaa. Hakija voi valita yhdessä kilpailussa vain yhden alan.

Teknikoiden kilpailu (EPSO/AST/150/21)

Ala 1 – Audiovisuaali- ja konferenssiteknikot: keskeisiin tehtäviin kuuluu audiovisuaali-infrastruktuurien, kuten kokous- ja lähetystilojen ja -laitteistojen, suunnittelu, teettäminen ja konfigurointi ja tarvittaessa tällaisten infrastruktuurien käyttö ja vianmääritys. Tämän alan kilpailun läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä Brysseliin ja Luxemburgiin.

Ala 2 – Rakennusteknikot: keskeisiin tehtäviin kuuluu avustaminen hankehallinnossa muun muassa seuraavilla aloilla: uudis- ja korjausrakentaminen, toimitilajohtaminen, erikoisteknologian käyttö sekä rakennusten energia- ja ympäristöhallinta. Tämän alan kilpailun läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä Brysseliin ja Luxemburgiin.

Ala 3 – Laboratorioteknikot: tehtäviin kuuluu vastaaminen Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) käyttämien teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnittelusta, asentamisesta ja ylläpidosta. Tämän alan kilpailun läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä JRC:hen Ispraan (IT), Karlsruheen (DE), Petteniin (NL) ja Geeliin (BE).

Laboratorioavustajien kilpailu (EPSO/AST/11/21)

Laboratorioavustajat: Laboratorioavustajat suorittavat operatiivisia tehtäviä, jotka liittyvät Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) käyttämien teknisten laitteistojen ja järjestelmien sekä laboratorioiden suunnitteluun, hallintaan ja ylläpitoon. Tämän alan kilpailun läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen lähinnä JRC:hen Ispraan, (IT), Karlsruheen (DE), Petteniin (NL) ja Geeliin (BE).

 

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n virallisessa kielessä sekä lisäksi riittävä englannin tai ranskan kielen taito. Hakijan on täytettävä myös seuraavat vaatimukset:

  • Teknikot: Ala 1/ Ala 2 / Ala 3: Hakijalla on oltava keskiasteen jälkeinen koulutus valitun alan tehtäviin suoraan liittyvältä alalta ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tai keskiasteen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden soveltuva työkokemus.
  • Laboratorioavustajat: Hakijalla on oltava vähintään yhden vuoden mittainen keskiasteen jälkeinen koulutus tehtäviin suoraan liittyvältä alalta tai keskiasteen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tai vähintään yhden vuoden mittainen ammatillinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus, joista kumpikin liittyy työtehtäviin.

 

Lisätietoa vaatimuksista, hakumenettelystä ja valintakokeista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavasta linkistä avautuvilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 23. syyskuuta.