Tehničari i pomoćno osoblje

Početna stranica > Tehničari i pomoćno osoblje

Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a, Sud Europske unije, Gospodarski i socijalni odbor, Revizorski sud i Odbor regija traže tehničare (razred AST 3) i pomoćno osoblje (razred AST-SC 1).

Mogu se javiti kvalificirane osobe koji odgovaraju profilima navedenima u nastavku. Napominjemo da je riječ o dva natječaja, od kojih se jedan odnosi na tri područja. Kandidati se mogu prijaviti samo za jedno područje po natječaju.

Natječaj za tehničare (EPSO/AST/150/21)

Područje 1. – Audiovizualni i konferencijski tehničari: Glavni zadaci uključivat će izradu tehničkog rješenja, puštanje u rad i konfiguriranje audiovizualne infrastrukture kao što je oprema za sastanke i emitiranje te, prema potrebi, upravljanje tom infrastrukturom i otklanjanje povezanih poteškoća. Uspješni kandidati za ovaj profil uglavnom će se zaposliti u Bruxellesu i Luxembourgu.

Područje 2. – Građevinski tehničari: Glavni zadaci obuhvaćat će, među ostalim, pomaganje pri upravljanju projektima izgradnje i obnove zgrada, upravljanju objektima i specijaliziranom tehnologijom te energetskom i ekološkom upravljanju zgradama. Uspješni kandidati za ovaj profil uglavnom će se zaposliti u Bruxellesu i Luxembourgu.

Područje 3. – Laboratorijski tehničari: Uspješni kandidati za ovaj profil bit će odgovorni za izradu tehničkog rješenja, postavljanje i održavanje tehničkih instalacija i laboratorija kojima se uglavnom koristi Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije. Uglavnom će se zaposliti u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri (Italija), Karlsruheu (Njemačka), Pettenu (Nizozemska) i Geelu (Belgija).

Natječaj za pomoćno laboratorijsko osoblje (EPSO/AST-SC/11/21)

Pomoćno laboratorijsko osoblje: Uspješni kandidati za ovaj profil obavljat će zadaće povezane s izradom tehničkog rješenja, upravljanjem i održavanjem tehničkih instalacija i laboratorija kojima se uglavnom koristi Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije. Uglavnom će se zaposliti u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri (Italija), Karlsruheu (Njemačka), Pettenu (Nizozemska) i Geelu (Belgija).

 

Kao zaposlenici institucija ili agencija EU-a uspješni će se kandidati pridružiti velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete pri polaganju testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu kandidati moraju biti državljani države članice EU-a, imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog ili francuskog jezika. Moraju ispunjavati i sljedeće kriterije:

  • Tehničari: Područje 1./Područje 2./Područje 3.: kandidat mora imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje izravno povezano s poslovima u odabranom području nakon kojeg je stekao najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva ili srednjoškolsko obrazovanje, nakon kojeg je stekao najmanje 6 godina relevantnog radnog iskustva.
  • Pomoćno laboratorijsko osoblje: kandidat mora imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje izravno povezano s poslovima u trajanju od najmanje jedne godine ili srednjoškolsko obrazovanje, nakon kojeg je stekao najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva ili završeno stručno osposobljavanje povezano s poslovima u trajanju od najmanje jedne godine nakon kojeg je stekao najmanje 3 godine radnog iskustva povezanog s poslovima.

 

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje, postupku prijave i testovima dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 23. rujna.