Technikai ir pagalbiniai darbuotojai

Pradžia > Technikai ir pagalbiniai darbuotojai

Europos Komisija, Europos Parlamentas, ES Taryba, Europos Teisingumo Teismas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Audito Rūmai ir Regionų komitetas ieško technikų (AST 3 kategorija) ir pagalbinių darbuotojų (AST-SC 1 kategorija).

Siūlome darbo galimybių specialistams, atitinkantiems toliau aprašytus profilius. Primename, kad tai yra du konkursai, į vieną iš jų įtrauktos trys sritys. Paraišką galima teikti tik vienoje konkurso srityje.

Technikų konkursas (EPSO/AST/150/21)

1 sritis. Garso ir vaizdo bei konferencijų technikai. Pagrindinės užduotys – kurti, užsakyti ir konfigūruoti garso ir vaizdo infrastruktūrą, pavyzdžiui, posėdžių ir transliacijos įrangą, ir, jei reikia, valdyti tokią infrastruktūrą ir spręsti iškilusias technines problemas. Atrinkti šio profilio kandidatai daugiausia bus įdarbinti Briuselyje ir Liuksemburge.

2 sritis. Pastatų technikai. Pagrindinės užduotys bus padėti valdyti pastatų statybos ir renovacijos, objektų valdymo, specializuotų technologijų, pastatų energijos ir aplinkos valdymo ir kt. projektus. Atrinkti šio profilio kandidatai daugiausia bus įdarbinti Briuselyje ir Liuksemburge.

3 sritis. Laboratorijų technikai. Rūpinasi techninės įrangos ir laboratorijų, kuriomis daugiausia naudojasi Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), projektavimu, įrengimu ir technine priežiūra. Atrinkti šio profilio kandidatai daugiausia bus įdarbinti Jungtiniame tyrimų centre Isproje (IT), Karlsrūhėje (DE), Petene (NL), Gelyje (BE).

Laboratorijų įrangos darbininkų konkursas (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratorijų įrangos darbininkai. Vykdo techninės įrangos ir laboratorijų, kuriomis daugiausia naudojasi Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), projektavimo, valdymo ir techninės priežiūros užduotis. Atrinkti šio profilio kandidatai daugiausia bus įdarbinti Jungtiniame tyrimų centre Isproje (IT), Karlsrūhėje (DE), Petene (NL), Gelyje (BE).

 

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Paraiškas teikti gali ES piliečiai, labai gerai mokantys vieną oficialiąją ES kalbą ir dar pakankamai gerai mokantys anglų arba prancūzų kalbą. Kandidatai taip pat turi atitikti šiuos kriterijus:

  • technikai – 1 sritis/ 2 sritis/ 3 sritis: būtina turėti aukštesnįjį arba aukštąjį tiesiogiai su pasirinktos srities pareigomis susijusį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 3 metų profesinė patirtis, arba vidurinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 6 metų atitinkama profesinė patirtis.
  • laboratorijų įrangos darbininkai: būtina turėti bent 1 metų aukštesnįjį arba aukštąjį tiesiogiai su pareigomis susijusį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 3 metų atitinkama profesinė patirtis, arba būti išėjus bent 1 metų parengimo kursą, po kurio įgyta bent 3 metų profesinė patirtis, ir viena, ir kita turi būti susiję su pareigomis.

 

Išsamios informacijos apie reikalavimus, paraiškų teikimo tvarką ir testus ieškokite pranešime apie konkursą tolesniuose puslapiuose.

Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 23 d.