Tehniķi un palīgdarbinieki

Sākumlapa > Tehniķi un palīgdarbinieki

Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome, Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Revīzijas palāta un Reģionu komiteja meklē tehniķus (AST 3 pakāpe) un palīgdarbiniekus (AST-SC 1 pakāpe).

Mēs piedāvājam darba iespējas zemāk aprakstīto profilu speciālistiem. Ņemiet vērā, ka runa ir par diviem konkursiem, no kuriem vienā ir trīs jomas. Katrā konkursā drīkstat pieteikties tikai vienai jomai.

Tehniķu konkurss (EPSO/AST/150/21)

1. joma — audiovizuālās jomas un konferenču tehniķi: jūsu galvenie pienākumi būs audiovizuālās infrastruktūras, piemēram, sanāksmju un uz raidīšanu orientētu iekārtu, projektēšana, pasūtīšana un konfigurēšana, kā arī saistīto projektu pārvaldība un, ja nepieciešams, šādas infrastruktūras ekspluatācija un traucējummeklēšana. Sekmīgos šā profila kandidātus pieņems darbā galvenokārt darbam Briselē un Luksemburgā.

2. joma — ēku tehniķi: jūsu galvenais pienākums būs palīdzēt projektu vadībā tādās sfērās kā ēku būvniecība un atjaunošana, iekārtu apsaimniekošana, specializētas tehnoloģijas, ēku enerģētiskā un vidiskā pārvaldība u.c. Sekmīgos šā profila kandidātus pieņems darbā galvenokārt darbam Briselē un Luksemburgā.

3. joma — laboratoriju tehniķi: jūs būsiet atbildīgs par galvenokārt Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) izmantoto tehnisko iekārtu un laboratoriju projektēšanu, uzstādīšanu un apkopi. Sekmīgos šā profila kandidātus pieņems darbā galvenokārt darbam Kopīgajā pētniecības centrā Isprā (IT), Karlsrūē (DE), Petenā (NL) un Hēlā (BE).

Laboratoriju palīgdarbinieku konkurss (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratoriju palīgdarbinieki — jūs veiksiet operatīvus uzdevumus, kas saistīti ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) izmantoto tehnisko iekārtu un laboratoriju projektēšanu, pārvaldību un apkopi. Sekmīgos šā profila kandidātus pieņems darbā galvenokārt darbam Kopīgajā pētniecības centrā Isprā (IT), Karlsrūē (DE), Petenā (NL) un Hēlā (BE).

 

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un ļoti labi jāprot kāda no ES oficiālajām valodām, kā arī apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda. Jums ir jāatbilst arī zemāk aprakstītajiem kritērijiem.

  • Tehniķi: 1. joma / 2. joma / 3. joma — jums jābūt ieguvušam pēcvidējo izglītību, kas tieši saistīta ar izvēlētās jomas darba pienākumiem, un pēc kuras iegūta vismaz 3 gadus ilga un atbilstoša darba pieredze, vai jābūt ieguvušam vidējo izglītību, pēc kuras iegūta vismaz 6 gadus ilga un atbilstoša darba pieredze.
  • Laboratoriju palīgdarbinieki — jums vismaz gadu ilgās mācībās jābūt ieguvušam pēcvidējo izglītību, kas tieši saistīta ar attiecīgajiem darba pienākumiem, vai jābūt ieguvušam vidējo izglītību, pēc kuras iegūta vismaz 3 gadus ilga un atbilstoša darba pieredze, vai jābūt pabeigušam vismaz gadu ilgu apmācību, pēc kuras iegūta vismaz 3 gadus ilga darba pieredze; gan apmācībai, gan pieredzei jābūt tieši saistītai ar norādītajiem pienākumiem.

 

Sīkāku informāciju par prasībām, pieteikšanās procedūru un testiem meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams mūsu lapās, kur var pieteikties (sk. zemāk).

Pieteikšanās periods sākas 23. septembrī.