Tehnicieni și personal auxiliar

Acasă > Tehnicieni și personal auxiliar

Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social, Curtea de Conturi și Comitetul Regiunilor caută tehnicieni (gradul AST 3) și personal auxiliar (gradul AST-SC 1).

Oferim oportunități de angajare experților care corespund profilurilor de mai jos. Atenție, este vorba despre două concursuri, iar unul dintre ele include trei domenii. Nu vă puteți înscrie decât la un singur domeniu în cadrul aceluiași concurs.

Concurs pentru tehnicieni (EPSO/AST/150/21)

Domeniul 1 – Tehnicieni în domeniul audiovizualului și al conferințelor: Principalele dumneavoastră atribuții vor include proiectarea, comandarea și configurarea infrastructurilor audiovizuale (ex. echipamente pentru reuniuni și radiodifuziune) și, dacă este necesar, exploatarea și depanarea unor astfel de infrastructuri. Laureații pentru acest profil vor fi recrutați în principal în Bruxelles și Luxemburg.

Domeniul 2 – Tehnicieni în domeniul construcțiilor: Principalele dumneavoastră atribuții vor fi, printre altele, gestionarea proiectelor din domeniul construcției și renovării clădirilor, gestionarea infrastructurilor, gestionarea tehnologiei specializate, gestionarea energetică și de mediu a clădirilor. Laureații pentru acest profil vor fi recrutați în principal în Bruxelles și Luxemburg.

Domeniul 3 – Tehnicieni de laborator: Veți fi responsabil de proiectarea, instalarea și întreținerea instalațiilor tehnice și a laboratoarelor utilizate în principal de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. Laureații pentru acest profil vor fi recrutați în principal pentru sediile JRC din Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) și Geel (BE).

Concursul pentru personal auxiliar de laborator (EPSO/AST-SC/11/21)

Personal auxiliar de laborator: Veți îndeplini sarcini operaționale legate de proiectarea, instalarea și întreținerea instalațiilor tehnice și a laboratoarelor utilizate în principal de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. Laureații pentru acest profil vor fi recrutați în principal pentru sediile JRC din Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) și Geel (BE).

 

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. 

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Pentru a vă putea depune candidatura, trebuie să fiți cetățean al UE, să cunoașteți temeinic una dintre limbile oficiale ale UE și limba engleză sau franceză la nivel satisfăcător. De asemenea, trebuie să îndepliniți următoarele criterii:

  • Tehnicieni: Domeniul 1/ Domeniul 2/ Domeniul 3: Trebuie să aveți fie studii terțiare nonuniversitare direct legate de atribuțiile domeniului ales, urmate de cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă, fie studii secundare, urmate de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă.
  • Personal auxiliar de laborator: Trebuie să aveți fie studii terțiare nonuniversitare de cel puțin 1 an direct legate de atribuțiile domeniului ales, fie studii secundare, urmate de cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă, fie o formare de cel puțin 1 an, urmată de o experiență profesională de cel puțin 3 ani, ambele legate de natura atribuțiilor.

 

Pentru informații detaliate privind cerințele, procedura de înscriere și testele, consultați Anunțul de concurs de pe paginile noastre pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 23 septembrie.