Tehniki in podporni delavci

Domača stran > Tehniki in podporni delavci

Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU, Sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Računsko sodišče in Odbor regij iščejo tehnike (razred AST 3) in podporne delavce (razred AST-SC 1).

Priložnosti ponujamo strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki ustrezajo spodnjim profilom. Opozarjamo, da gre za dva natečaja, pri čemer enega sestavljajo tri področja. Prijavite se lahko samo za eno področje na natečaj.

Natečaj za tehnike (EPSO/AST/150/21)

Področje 1 – avdiovizualni in konferenčni tehniki: Vaše glavne naloge bodo vključevale oblikovanje, naročanje in konfiguracijo avdiovizualnih infrastruktur, kot so sejne sobe in prostori za oddajanje, ter po potrebi upravljanje takšnih infrastruktur in odpravljanje napak na njih. Uspešni kandidati za ta profil bodo večinoma zaposleni v Bruslju in Luxembourgu.

Področje 2 – gradbeni tehniki: Vaše glavne naloge bodo med drugim vključevale pomoč pri vodenju projektov na področjih gradnje in prenove ter upravljanja stavb, specializirane tehnologije ter energijskega in okoljskega upravljanja stavb. Uspešni kandidati za ta profil bodo večinoma zaposleni v Bruslju in Luxembourgu.

Področje 3 – laboratorijski tehniki: Odgovorni bosta za zasnovo, namestitev in vzdrževanje tehničnih naprav in laboratorijev, ki jih uporabljata predvsem Skupno raziskovalno središče (JRC) in Evropska komisija. Uspešni kandidati za ta profil bodo večinoma zaposleni v JRC v Ispri (IT), Karlsruheju (DE), Pettnu (NL) in Geelu (BE).

Natečaj za laboratorijske podporne delavce (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratorijski podporni delavci: Opravljali boste operativne naloge v zvezi z zasnovo, upravljanjem in vzdrževanjem tehničnih naprav in laboratorijev, ki jih uporabljata predvsem Skupno raziskovalno središče (JRC) in Evropska komisija. Uspešni kandidati za ta profil bodo večinoma zaposleni v JRC v Ispri (IT), Karlsruheju (DE), Pettnu (NL) in Geelu (BE).

 

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino. Izpolnjevati morate tudi naslednja merila:

  • tehniki: področja 1, 2 in 3: posrednješolska izobrazba, neposredno povezana z nalogami izbranega področja, ki ji sledijo vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, ali srednješolska izobrazba, ki ji sledi vsaj 6 let ustreznih delovnih izkušenj;
  • laboratorijski podporni delavci: vsaj enoletna posrednješolska izobrazba, neposredno povezana z nalogami, ali srednješolska izobrazba, ki ji sledijo vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, ali vsaj enoletno usposabljanje, ki mu sledijo vsaj 3 leta poklicnih izkušenj, oboje povezano z nalogami.

 

Podrobnejše informacije o pogojih, postopku prijave in testih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati s 23. septembrom.