Tekniker och teknisk stödpersonal

Förstasida > Tekniker och teknisk stödpersonal

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska unionens domstol, Ekonomiska och sociala kommittén, Revisionsrätten och Regionkommittén söker tekniker (lönegrad AST 3) och teknisk stödpersonal (lönegrad AST-SC 1).

Vi söker experter som passar profilerna nedan. Notera att det rör som om två olika uttagningsprov, varav ett omfattar tre områden. Du kan bara söka till ett område per uttagningsprov.

Uttagningsprov för tekniker (EPSO/AST/150/21)

Område 1 – AV-tekniker och konferenstekniker: Dina huvuduppgifter är att utforma, beställa och konfigurera audiovisuell infrastruktur, t.ex. mötes- och sändningsanläggningar, och vid behov använda och felsöka sådan infrastruktur. Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras i Bryssel och Luxemburg.

Området 2 – Byggnadstekniker: Dina huvuduppgifter är bland annat att bistå vid projektledning inom byggnation och renovering av byggnader, infrastrukturförvaltning, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsteknik och energi- och miljöförvaltning av byggnader. Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras i Bryssel och Luxemburg.

Område 3 – Laboratorietekniker: Du ansvarar för utformning, installation och underhåll av tekniska anläggningar och laboratorier som huvudsakligen används av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras vid JRC i Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna) och Geel (Belgien).

Uttagningsprov för laboratorieteknisk stödpersonal (EPSO/AST-SC/11/21)

Laboratorieteknisk stödpersonal: Du får utföra praktiska uppgifter i samband med utformning, förvaltning och underhåll av tekniska anläggningar och laboratorier som huvudsakligen används av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Godkända sökande till denna profil kommer främst att rekryteras vid JRC i Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna) och Geel (Belgien).

 

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och dessutom tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Du måste också uppfylla följande krav:

  • Tekniker (område 1, 2 och 3): Du måste ha en eftergymnasial utbildning med direkt koppling till arbetsuppgifterna inom det valda området och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller gymnasieutbildning och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet.
  • Laboratorieteknisk stödpersonal: Du måste ha en eftergymnasial utbildning på minst ett år med direkt koppling till arbetsuppgifterna, eller gymnasieutbildning och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller minst ett års yrkesutbildning och därefter minst tre års yrkeserfarenhet, båda med anknytning till arbetsuppgifterna.

 

Du kan läsa mer om kraven, ansökningsförfarandet och proven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 23 september.