Klagetype

Forside > Klagetype

KLAGETYPER

FASE I UDVÆLGELSESPRØVEN

HVAD KAN ANFÆGTES?

HVEM HAR TRUFFET DEN ANFÆGTEDE AFGØRELSE?

PROCEDURE

INVOLVEREDE AKTØRER (HVEM BEHANDLER?/ HVEM TRÆFFER AFGØRELSE?)

RESULTAT

NEUTRALISERINGSPROCEDUREN

Computerbaserede multiple choice-test

Indholdet af spørgsmålene i de computerbaserede multiple choice-test

Udvælgelseskomitéen (som godkender indholdet af multiple choice-testen)
 

Du skal sende anmodningen til EPSO inden for 3 kalenderdage efter datoen for den computerbaserede test

Udvælgelseskomitéen står for behandlingen af afgørelsen

/

Udvælgelseskomitéen træffer afgørelsen

Hvis et spørgsmål bliver neutraliseret, bliver pointene for de øvrige spørgsmål beregnet om.

ANMODNING OM FORNYET BEHANDLING

Adgang til deltagelse i udvælgelsesprøven

Afgørelse om ikke at give dig adgang til udvælgelsesprøven

Udvælgelseskomitéen

Du skal sende anmodningen til EPSO inden for 10 kalenderdage fra datoen for meddelelsen om afgørelsen i din EPSO-konto

Udvælgelseskomitéen står for den fornyede behandling af afgørelsen
/
Udvælgelseskomitéen træffer afgørelsen

Hvis en ansøger får tilladelse til at fortsætte med at deltage i udvælgelsesprøven, sker det på det trin i prøven, hvor udelukkelsen foregik.

Talent Screener

Afgørelse om dine resultater i Talent Screener

Indledende test

Afgørelse om dine testresultater

Assessmentcenter

Afgørelse om dine testresultater

ADMINISTRATIV KLAGE (i henhold til artikel 90, stk. 2)

Alle

En afgørelse, der påvirker din juridiske status som ansøger negativt

Udvælgelseskomitéen eller ansættelsesmyndigheden

Du skal sende den administrative klage til ansættelsesmyndigheden (dvs. direktøren for EPSO) inden for tre måneder fra datoen for meddelelsen om den afgørelse, du anfægter

EPSO's juridiske afdeling behandler klagen, om nødvendigt i samarbejde med udvælgelseskomitéen eller andre berørte aktører

/

Ansættelsesmyndigheden træffer afgørelsen

Ansættelsesmyndigheden kan ikke annullere eller ændre en udvælgelseskomités afgørelser som følge af en administrativ klage.
Der er derfor ingen grund til at indgive en administrativ klage over en udvælgelseskomités afgørelse.

SØGSMÅL

Alle

En afgørelse, der påvirker din juridiske status som ansøger negativt

Udvælgelseskomitéen eller ansættelsesmyndigheden

Du skal indbringe klagen for Den Europæiske Unions Ret inden for tre måneder og ti dage fra datoen for meddelelsen om den afgørelse, du anfægter

EPSO's juridiske afdeling behandler klagen i samarbejde med Kommissionens juridiske tjeneste

/

Retten træffer afgørelsen

En afgørelse, der bliver anfægtet, kan annulleres men ikke ændres af Retten.

KLAGE TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

Alle

Mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser

Ikke relevant

Du skal sende klagen direkte til den europæiske ombudsmand inden for to år fra den dato, hvor du blev opmærksom på de hændelser, som klagen drejer sig om

EPSO's juridiske afdeling behandler klagen i samarbejde med ombudsmanden

/

Ombudsmanden afgiver sin anbefaling

Ombudsmanden afgiver sin anbefaling med henblik på at sætte en stopper for de mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser

TEKNISK KLAGE

Alle

Teknisk fejl/organisatorisk problem

Ikke relevant

Se meddelelsen om udvælgelsesprøven

EPSO

Udvælgelseskomitéen informeres, så den kan træffe den rigtige afgørelse (f.eks. gentagelse af prøven).