Valituksen tyyppi

Etusivu > Valituksen tyyppi

VALITUKSEN TYYPPI

KILPAILUN VAIHE

MITÄ VOIDAAN RIITAUTTAA?

MIKÄ TAHO TEKI RIIDANALAISEN PÄÄTÖKSEN?

MENETTELY

KÄSITTELIJÄ / PÄÄTTÄJÄ

LOPPUTULOS

PYYNTÖ JÄTTÄÄ KYSYMYS HUOMIOTTA

Tietokoneella tehtävät monivalintakokeet (CBT)

Tietokoneella tehtävien monivalintakysymysten sisältö

Valintalautakunta (hyväksyy kokeen sisällön)
 

Pyyntö lähetettävä EPSOon 3 vuorokauden kuluessa päivästä, jona hakija on suorittanut monivalintakokeet.

Valintalautakunta tarkastelee asiaa uudelleen

/

Valintalautakunta tekee päätöksen

Jos kysymys päätetään jättää arvioinnissa huomiotta, lasketaan jäljelle olevien kysymysten pisteet uudelleen.

UUDELLEENTARKASTELUPYYNTÖ

Kilpailuun hyväksyminen

Päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailuun

Valintalautakunta

Pyyntö lähetettävä EPSOon 10 vuorokauden kuluessa päivästä, jona tieto päätöksestä on julkaistu hakijan EPSO-tilillä.

Valintalautakunta tarkastelee asiaa uudelleen
/
Valintalautakunta tekee päätöksen

Jos hakija saa jatkaa kilpailua, hänet otetaan takaisin siihen kilpailuvaiheeseen, jossa hän aiemmin karsiutui.

Talent Screener -vaihe (kykyjen kartoitus)

Päätös hakijan Talent Screener -tuloksista

Esivalintakokeet

Hakijan tuloksia koskeva päätös

Arviointikeskusvaihe

Hakijan tuloksia koskeva päätös

HALLINNOLLINEN VALITUS (90 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Kaikki

Päätös, joka vaikuttaa hakijan oikeudelliseen asemaan kielteisesti

Valintalautakunta tai nimittävä viranomainen

Hallinnollinen valitus on toimitettava nimittävälle viranomaiselle (eli EPSOn johtajalle) 3 kuukauden kuluessa siitä, kun valituksen kohteena oleva päätös on annettu hakijalle tiedoksi.

EPSOn oikeudellinen osasto käsittelee valituksen ja tarvittaessa tekee yhteistyötä valintalautakunnan tai muiden asianosaisten tahojen kanssa

/

Nimittävä viranomainen tekee päätöksen

Nimittävä viranomainen ei voi hallinnollisen valituksen seurauksen mitätöidä tai muuttaa valintalautakunnan päätöstä.
Tämän vuoksi valintalautakunnan päätöksestä ei kannata tehdä hallinnollista valitusta.

KANTEEN NOSTAMINEN

Kaikki

Päätös, joka vaikuttaa hakijan oikeudelliseen asemaan kielteisesti

Valintalautakunta tai nimittävä viranomainen

Valitus on toimitettava Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 3 kuukauden 10 päivän kuluessa siitä, kun valituksen kohteena oleva päätös on annettu hakijalle tiedoksi.

EPSOn oikeudellinen osasto käsittelee valituksen yhteistyössä komission oikeudellisen yksikön kanssa

/

Virkamiestuomioistuin tekee päätöksen

Virkamiestuomioistuin voi mitätöidä valituksen kohteena olevan päätöksen mutta ei muuttaa sitä.

KANTELU EUROOPAN OIKEUSASIAMIEHELLE

Kaikki

Epäilty hallinnollinen epäkohta

Kantelu on tehtävä suoraan Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä, kun kantelun perusteena olevat seikat ovat tulleet kantelun tekijän tietoon.

EPSOn oikeudellinen yksikkö käsittelee kantelun yhteistyössä oikeusasiamiehen toimiston kanssa

/

Oikeusasiamies antaa suosituksia

Oikeusasiamies antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on korjata epäilty hallinnollinen epäkohta.

VALITUKSET TEKNISISTÄ ONGELMISTA

Kaikki

Tekninen virhe / järjestelyihin liittyvät ongelmat

Katso kilpailuilmoituksesta

EPSO

Valintalautakunnalle tiedotetaan asiasta, jotta se voi tehdä asianmukaisen päätöksen (esim. kokeen järjestäminen uudestaan)