Vrsta pritužbe

Početna stranica > Vrsta pritužbe

VRSTE PRITUŽBI

FAZA NATJEČAJNOG POSTUPKA

ŠTO SE MOŽE OSPORAVATI?

TKO JE DONIO OSPORAVANU ODLUKU?

POSTUPAK

UKLJUČENI AKTERI (TKO OBRAĐUJE PRITUŽBU? / TKO ODLUČUJE?)

ISHOD

NEUTRALIZACIJA

Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora (CBT)

Sadržaj pitanja računalnih testova s višestrukim izborom odgovora (CBT)

Povjerenstvo za odabir (odobrava sadržaj testova)
 

Zahtjev se šalje EPSO-u u roku od tri kalendarska dana od dana polaganja računalnih testova

Postupak preispitivanja provodi povjerenstvo za odabir

/

Odluku donosi povjerenstvo za odabir

U slučaju neutralizacije nekog pitanja računa se novi ukupni broj bodova na temelju preostalih pitanja.

ZAHTJEV ZA PREISPITIVANJE

Sudjelovanje u natječaju

Odluka o nedopuštanju sudjelovanja u natječaju

Povjerenstvo za odabir

Zahtjev se šalje EPSO-u u roku od 10 kalendarskih dana od datuma na koji je odluka objavljena u EPSO računu kandidata

Postupak preispitivanja provodi povjerenstvo za odabir
/
Odluku donosi povjerenstvo za odabir

U slučaju ponovnog dopuštanja sudjelovanja u natječaju kandidata se ponovno uključuje u natječaj u onoj fazi u kojoj je bio isključen.

Probir talenata (Talent Screener – TS)

Odluka o rezultatima TS-a

Preliminarno testiranje

Odluka o rezultatima testiranja

Centar za procjenu kandidata

Odluka o rezultatima testiranja

ADMINISTRATIVNA PRITUŽBA (ČL. 90. ST. 2.)

Bilo koja

Odluka koja negativno utječe na pravni status kandidata

Povjerenstvo za odabir ili tijelo za imenovanje

Administrativna pritužba šalje se tijelu za imenovanje (tj. direktoru EPSO-a) u roku od tri mjeseca od obavijesti o odluci koju kandidat želi osporiti

Pritužbu rješava EPSO-ova pravna služba, ako je potrebno u suradnji s povjerenstvom za odabir ili drugim uključenim akterima

/

Odluku donosi tijelo za imenovanje

Tijelo za imenovanje ne može poništiti ili izmijeniti odluku povjerenstva za odabir na temelju administrativne pritužbe.
Stoga nema smisla podnositi administrativnu pritužbu na odluku povjerenstva za odabir.

SUDSKA ŽALBA

Bilo koja

Odluka koja negativno utječe na pravni status kandidata

Povjerenstvo za odabir ili tijelo za imenovanje

Žalba se mora podnijeti Službeničkom sudu Europske unije u roku od tri mjeseca i deset dana od primitka obavijesti o odluci koju kandidat želi osporiti

Žalbu rješava EPSO-ova pravna služba u suradnji s pravnom službom Komisije

/

Odluku donosi Službenički sud

Službenički sud osporenu odluku može poništiti, ali je ne može izmijeniti.

PRITUŽBA EUROPSKOM OMBUDSMANU

Bilo koja

Sumnja na nepravilnost

Nije primjenjivo

Pritužba se mora podnijeti izravno Europskom ombudsmanu u roku od dvije godine od datuma kad je osoba koja podnosi pritužbu saznala za činjenice na kojima se ona temelji

Pritužbu rješava EPSO-ova pravna služba u suradnji sa službama Europskog ombudsmana

/

Preporuke Europskog ombudsmana

Europski ombudsman daje preporuke s ciljem uklanjanja eventualne nepravilnosti.

TEHNIČKA PRITUŽBA

Bilo koja

Tehnička pogreška / organizacijski problem

Nije primjenjivo

Vidjeti obavijest o natječaju

EPSO

Povjerenstvo za odabir obavještava se o tome te donosi odgovarajuću odluku (npr. ponavljanje testiranja i sl.).