Panasz típusa

Kezdőlap > Panasz típusa

PANASZ TÍPUSA

VERSENY SZAKASZA

MI VITATHATÓ?

KI HOZTA A VITATOTT HATÁROZATOT?

ELJÁRÁS

SZEREPLŐK (KI JÁR EL?/KI HATÁROZ?)

EREDMÉNY

SEMLEGESÍTÉS

Számítógépes feleletválasztós tesztek

A számítógépes feleletválasztós teszt(ek) egy (vagy több) kérdésének tartalma

Vizsgabizottság (jóváhagyja a tesztek tartalmát)
 

A semlegesítés iránti kérelmet a számítógépes tesztek időpontjától számított 3 naptári napon belül kell benyújtani az EPSO-hoz

A panaszt a vizsgabizottság vizsgálja felül

/

A határozatot a vizsgabizottság hozza meg

Kérdés semlegesítése esetén a vizsgabizottság a pályázók pontszámait az érintett teszt többi kérdésére adott válaszok alapján újraszámítja

FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

Versenyvizsgára bocsátás

A versenyvizsgára bocsátás megtagadását megállapító határozat

Vizsgabizottság

A felülvizsgálati kérelmet a határozatnak a pályázó EPSO-fiókjában való közlésétől számított 10 naptári napon belül kell benyújtani az EPSO-hoz

A panaszt a vizsgabizottság vizsgálja felül
/
A határozatot a vizsgabizottság hozza meg

Kedvező elbírálás esetén a pályázó abban a szakaszban folytathatja a versenyvizsga-eljárást, amelyikben kizárták –

Tehetségszűrő

A tehetségszűrő eredményét megállapító határozat

Előzetes vizsga

A vizsga eredményét megállapító határozat

Értékelőközpont

A vizsga eredményét megállapító határozat

KÖZIGAZGATÁSI PANASZ (90. CIKK (2) BEKEZDÉS)

Bármelyik

A pályázói jogállást hátrányosan érintő határozat

Vizsgabizottság vagy a kinevezésre jogosult hatóság

A közigazgatási panaszt a vitatott határozatról szóló értesítéstől számított három hónapon belül kell benyújtani a kinevezésre jogosult hatósághoz (azaz az EPSO igazgatójához)

A panaszt az EPSO jogi részlege vizsgálja ki, adott esetben a vizsgabizottsággal vagy más érintett felekkel együttműködve

/

A határozatot a kinevezésre jogosult hatóság hozza meg

Közigazgatási panasz nem járhat olyan eredménnyel, hogy a kinevezésre jogosult hatóság semmisnek nyilvánítja vagy módosítja a vizsgabizottság határozatait.
nincs értelme tehát közigazgatási panaszt emelni vizsgabizottság határozata ellen

BÍRÓSÁGI KERESET

Bármelyik

A pályázói jogállást hátrányosan érintő határozat

Vizsgabizottság vagy a kinevezésre jogosult hatóság

A bírósági keresetet a kifogásolt határozatról szóló értesítés időpontjától számított három hónap és tíz napon belül kell benyújtani az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez

A keresetet az EPSO jogi részlege vizsgálja ki, a Bizottság jogi szolgálatával együttműködve

/

A határozatot a Közszolgálati Törvényszék hozza meg

A Közszolgálati Törvényszék semmisnek nyilváníthatja a megtámadott döntést, módosítani azonban nem módosíthatja azt.

AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ BENYÚJTOTT PANASZ

Bármelyik

Gyanított hivatali visszásságok

Tárgytalan

A panaszt az annak alapjául szolgáló tényeknek a panasztevő tudomására jutásától számított két éven belül kell benyújtani közvetlenül az európai ombudsmanhoz

A panaszt az EPSO jogi részlege vizsgálja ki, az ombudsman szolgálatával együttműködve

/

Az ombudsman ajánlást fogalmaz meg

Az ombudsman ajánlást fogalmaz meg a gyanított hivatali visszásságok megszüntetése érdekében

TECHNIKAI PANASZ

Bármelyik

Technikai hiba/szervezési probléma

Tárgytalan

Lásd a versenyvizsga-felhívást

EPSO

Miután a vizsgabizottság tudomást szerez az ügyről, meghozza a megfelelő döntést (pl. megismételheti a vizsgákat)