Skundų rūšys

Pradžia > Skundų rūšys

SKUNDŲ RŪŠYS

KONKURSO ETAPAS

KAS GALI BŪTI GINČIJAMA?

KAS PRIĖMĖ GINČIJAMĄ SPRENDIMĄ?

PROCEDŪRA

DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI (KAS NAGRINĖJA? / KAS SPRENDŽIA?)

REZULTATAS

KLAUSIMŲ PANAIKINIMAS

Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Kompiuterinio (-ių) klausimų su keliais atsakymų variantais testo (-ų) klausimo (-ų) turinys

Atrankos komisija (ji tvirtina testo turinį)
 

Prašymas EPSO turi būti išsiųstas per 3 kalendorines dienas nuo kompiuterinių testų dienos

Peržiūri atrankos komisija

/

Sprendimą priima atrankos komisija

Klausimo panaikinimo atveju perskaičiuojami likusių klausimų balai.

PRAŠYMAS DĖL PATIKRINIMO

Atitikties tinkamumo reikalavimams tikrinimas (priėmimas)

Sprendimas neleisti jums dalyvauti konkurse

Atrankos komisija

Prašymas EPSO turi būti išsiųstas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo jūsų EPSO aplanke dienos

Peržiūri atrankos komisija
/
Sprendimą priima atrankos komisija

Tais atvejais, kai dalyvauti vėl leidžiama, kandidatai grąžinami į tą konkurso etapą, iš kurio jie buvo pašalinti.

Gabumai

Sprendimas, kuriuo nustatomi jūsų gabumų vertinimo rezultatai

Preliminarus testas

Sprendimas, kuriuo nustatomi jūsų testo rezultatai

Vertinimo centras

Sprendimas, kuriuo nustatomi jūsų testo rezultatai

ADMINISTRACINIS SKUNDAS (90 STR. 2 DALIS)

Bet kuris

Sprendimas, turintis neigiamos įtakos jūsų, kaip kandidato, teisinei padėčiai

Atrankos komisija arba paskyrimų tarnyba

Administracinis skundas turi būti išsiųstas paskyrimų tarnybai (t. y. EPSO direktoriui) per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, kurį norite užginčyti, dienos

Skundą nagrinėja EPSO teisės padalinys, prireikus bendradarbiaudamas su atrankos komisija arba kitais susijusiais subjektais

/

Sprendimą priima paskyrimų tarnyba

Pateikus administracinį skundą, paskyrimų tarnyba atrankos komisijos sprendimo panaikinti arba iš dalies pakeisti negali.
Todėl teikti administracinio skundo dėl atrankos komisijos sprendimo neverta.

APELIACINIAI SKUNDAI TEISMUI

Bet kuris

Sprendimas, turintis neigiamos įtakos jūsų, kaip kandidato, teisinei padėčiai

Atrankos komisija arba paskyrimų tarnyba

Apeliacinis skundas turi būti išsiųstas Europos Sąjungos tarnautojų teismui per tris mėnesius ir dešimt dienų nuo pranešimo apie sprendimą, kurį norite užginčyti

Apeliacinį skundą nagrinėja EPSO teisės padalinys, bendradarbiaudamas su Europos Komisijos Teisės tarnyba

/

Sprendimą priima Tarnautojų teismas

Tarnautojų teismas ginčijamą sprendimą gali panaikinti, bet ne iš dalies pakeisti.

SKUNDAS EUROPOS OMBUDSMENUI

Bet kuris

Įtariamas netinkamo administravimo atvejis

Netaikoma

Skundas turi būti išsiųstas tiesiogiai Europos ombudsmenui per dvejus metus nuo dienos, kurią skundą teikiantis asmuo sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžiamas

Skundą nagrinėja EPSO teisės padalinys, bendradarbiaudamas su ombudsmeno tarnybomis

/

Ombudsmenas pateikia rekomendacijų

Ombudsmenas pateikia rekomendacijų, kad įtariamo netinkamo administravimo problema būtų išspręsta.

TECHNINIS SKUNDAS

Bet kuris

Techninė klaida / organizacinė problema

Netaikoma

Žr. pranešimą apie konkursą

EPSO

Atrankos komisija informuojama, kad priimtų atitinkamą sprendimą (pvz., dėl testų pakartojimo ir kt.).