Sūdzības veids

Sākumlapa > Sūdzības veids

SŪDZĪBAS VEIDS

ATLASES POSMI

KO VAR APSTRĪDĒT?

KAS PIEŅĒMIS APSTRĪDĒTO LĒMUMU?

PROCEDŪRA

IESAISTĪTĀS PERSONAS (KAS APSTRĀDĀ DATUS? / KAS PIEŅEM LĒMUMU?)

REZULTĀTS

ANULĒŠANA

Datorizētie daudzizvēļu testi (CBT)

Datorizētā(-o) daudzizvēļu testa(-u) jautājuma(-u) saturs

Atlases komisija (apstiprina testu saturu)
 

Pieprasījums jānosūta EPSO 3 kalendāro dienu laikā pēc datorizētā testa

Atlases komisijas veiktā pārskatīšanas procedūra

/

Atlases komisijas lēmums

Ja kāds jautājums tiek anulēts, pārējo jautājumu punkti tiek pārrēķināti.

PIEPRASĪJUMS PĀRSKATĪT

Pielaišana

Lēmums jūs nepielaist piedalīties konkursā

Atlases komisija

Pieprasījums jānosūta EPSO 10 kalendāro dienu laikā pēc lēmuma publicēšanas jūsu EPSO kontā.

Pārskatīšanas process, ko veic atlases komisija
/
Atlases komisijas lēmums

Atpakaļuzņemšanas gadījumos kandidātus atkal iekļauj tajā konkursa posmā, no kura viņi tikuši izslēgti.

Talantu vērtētājs

Talantu vērtēšanas posmā iegūtie rezultāti

Priekšatlases tests

Priekšatlases testā iegūtie rezultāti

Vērtēšanas centrs

Vērtēšanas centrā iegūtie rezultāti

ADMINISTRATĪVA SŪDZĪBA (90. panta 2. punkts)

Visi

Lēmums, kas negatīvi ietekmē jūsu kā kandidāta juridisko statusu

Atlases komisija vai iecēlējinstitūcija

Administratīvā sūdzība jānosūta iecēlējinstitūcijai(t. i., EPSO direktoram) trīs mēnešu laikā pēc tam, kad paziņots lēmums, ko vēlaties apstrīdēt.

Sūdzību izskata EPSO juridiskajā nodaļā, vajadzības gadījumā sadarbībā ar atlases komisiju vai citām iesaistītajām personām

/

Lēmumu pieņem iecēlējinstitūcija

Iecēlējinstitūcija nevar anulēt vai grozīt atlases komisijas lēmumu pēc administratīvas sūdzības.
Tāpēc nav jēgas iesniegt administratīvu sūdzību par atlases komisijas lēmumu.

APELĀCIJA TIESĀ

Visi

Lēmums, kas negatīvi ietekmē jūsu kā kandidāta juridisko statusu

Atlases komisija vai iecēlējinstitūcija

Prasība jānosūta Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ne vēlāk kā trīs mēnešu un 10 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums, kuru jūs gribat pārsūdzēt.

Prasību izskata EPSO tieslietu nodaļā sadarbībā ar Komisijas juridisko dienestu

/

Lēmumu pieņem Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

Civildienesta tiesa apstrīdētu lēmumu var atcelt, bet ne grozīt.

EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTA SŪDZĪBA

Visi

Iespējama administratīva kļūme

Sūdzība ir jānosūta tieši Eiropas ombudam divu gadu laikā no dienas, kad sūdzības iesniedzēja uzmanības lokā nonāca fakti, uz kuriem pamatojas sūdzība.

Prasību izskata EPSO tieslietu nodaļā sadarbībā ar Ombuda dienestu

/

Ombuda ieteikumi

Ombuds izsaka ieteikumus, lai izbeigtu iespējamo administratīvo kļūmi.

TEHNISKA SŪDZĪBA

Visi

Tehniska kļūda / organizatoriska problēma

Skatīt konkursa paziņojumu

EPSO

Atlases komisija tiek informēta, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu (piem., par testa atkārtošanu u. tml.)