Tip de reclamație

Acasă > Tip de reclamație

TIPURI DE RECLAMAȚIE

ETAPA  CONCURSULUI

CE SE POATE CONTESTA?

CINE A LUAT DECIZIA CONTESTATĂ?

PROCEDURA

PERSOANELE IMPLICATE (CINE PRELUCREAZĂ? / CINE DECIDE?)

REZULTAT

NEUTRALIZARE

Teste pe calculator cu variante multiple de răspuns (CBT)

Conținutul întrebării (întrebărilor) cu variante multiple de răspuns

Comisia de selecție (este cea care aprobă conținutul testului)
 

Cererea trebuie trimisă către EPSO în termen de 3 zile calendaristice de la data susținerii testelor pe calculator

Reexaminarea este efectuată de către comisia de selecție

/

Decizia este luată de comisia de selecție

În cazul neutralizării unei întrebări, recalcularea punctajelor între întrebările rămase.

CERERE DE REEXAMINARE

Admitere

Decizie prin care vi se respinge participarea la concurs

Comisia de selecție

Cererea trebuie adresată EPSO în termen de 10 de zile calendaristice de la data publicării deciziei în contul dvs. EPSO

Reexaminarea este efectuată de către comisia de selecție
/
Decizia este luată de comisia de selecție

Dacă este readmis în concurs, candidatul reîncepe cu etapa în care a fost exclus.

Evaluarea talentului (TS)

Decizia prin care sunt stabilite rezultatele TS

Testul preliminar

Decizia prin care sunt stabilite rezultatele la test

Centrul de evaluare

Decizia prin care sunt stabilite rezultatele la test

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (ART. 90, alineatul 2)

Oricare

Decizia care vă afectează statutul legal de candidat

Comisia de selecție sau autoritatea împuternicită să facă numiri

Reclamația administrativă trebuie trimisă autorității împuternicite să facă numiri (și anume directorului EPSO) în termen de trei luni de la notificarea deciziei pe care doriți s-o contestați

Reclamația este instrumentată de serviciul juridic al EPSO, la nevoie în colaborare cu comisia de selecție sau cu alte părți implicate

/

Decizie luată de autoritatea împuternicită să facă numiri

Autoritatea împuternicită să facă numiri nu poate anula sau modifica o decizie a comisiei de selecție în baza unei reclamații administrative.
Prin urmare, nu are rost să depuneți o reclamație administrativă împotriva unei decizii a comisiei de selecție.

RECURSURI JURISDICȚIONALE

Oricare

Decizia care vă afectează statutul legal de candidat

Comisia de selecție sau autoritatea împuternicită să facă numiri

Apelul trebuie trimis la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, în termen de trei luni și zece zile de la notificarea deciziei pe care doriți să o contestați

Recursul este instrumentat de serviciul juridic al EPSO, în colaborare cu serviciul juridic al Comisiei

/

Decizie luată de Tribunalul Funcției Publice

Decizia atacată poate fi anulată, dar nu și modificată de Tribunalul Funcției Publice.

PLÂNGERI ADRESATE OMBUDSMANULUI EUROPEAN

Oricare

Posibil caz de administrare defectuoasă

Nu se aplică

Plângerea trebuie trimisă direct Ombudsmanului European în termen de doi ani de la data la care faptele pe care se bazează sunt aduse la cunoștința reclamantului

Plângerea este prelucrată de serviciul juridic al EPSO, în colaborare cu serviciile Ombudsmanului

/

Recomandările făcute de către Ombudsman

Ombudsmanul face recomandări cu scopul de a pune capăt posibilului caz de administrare defectuoasă.

RECLAMAȚIE TEHNICĂ

Oricare

Eroare tehnică / problemă organizatorică

Nu se aplică

A se vedea anunțul de concurs

EPSO

Comisia de selecție este informată pentru a lua decizia care se impune (de ex. repetarea testelor etc.)