Vrsta pritožbe

Domača stran > Vrsta pritožbe

VRSTA PRITOŽBE

STOPNJA NATEČAJA

PREDMET PRITOŽBE

KDO JE SPREJEL IZPODBIJANO ODLOČITEV

POSTOPEK

KDO V POSTOPKU (OBRAVNAVA? /ODLOČI?)

IZID

NEVTRALIZACIJA

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Vsebina računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa

Natečajna komisija (ki odobri vsebino testa)
 

Zahtevek za pregled odločitve je treba poslati uradu EPSO v 3 koledarskih dneh od dneva opravljanja računalniško podprtega testa.

Pregled odločitve opravi natečajna komisija.

/

Odločitev sprejme natečajna komisija.

V primeru nevtralizacije vprašanja ponovni izračun točk pri preostalih vprašanjih.

ZAHTEVEK ZA PREGLED ODLOČITVE

Pripustitev k natečaju

Odločitev o nepripustitvi k natečaju

Natečajna komisija

Zahtevek za pregled odločitve je treba poslati uradu EPSO v 10 koledarskih dneh od dneva objave odločitve v računu EPSO.

Pregled odločitve opravi natečajna komisija.
/
Odločitev sprejme natečajna komisija.

V primeru ponovne pripustitve so kandidati znova vključeni v natečajni postopek na stopnji, na kateri so bili izključeni.

Preverjanje dodatnih sposobnosti

Odločitev o rezultatih preverjanja dodatnih sposobnosti

Predhodni test

Odločitev o rezultatih testiranja

Ocenjevalni center

Odločitev o rezultatih testiranja

UPRAVNA PRITOŽBA (ČLEN 90(2))

Vse

Odločitev, ki negativno vpliva na pravni status kandidata

Natečajna komisija ali organ za imenovanje

Upravno pritožbo je treba poslati organu za imenovanje (tj. direktorju urada EPSO) v treh mesecih od dneva obvestila o sporni odločitvi.

Pritožbo obravnava pravna služba urada EPSO, po potrebi v sodelovanju z natečajno komisijo in drugimi zadevnimi organi.

/

Odločitev sprejme organ za imenovanje.

Organ za imenovanje na podlagi upravne pritožbe ne more razveljaviti ali spremeniti odločitve natečajne komisije.
Zoper odločitev natečajne komisije torej ni smiselno vložiti upravne pritožbe.

PRITOŽBA SODIŠČU

Vse

Odločitev, ki negativno vpliva na pravni status kandidata

Natečajna komisija ali organ za imenovanje

Pritožbo je treba poslati Sodišču za uslužbence Evropske unije v treh mesecih in desetih dneh od dneva, ko kandidat prejme odločitev, ki jo želi izpodbijati.

Pritožbo obravnava pravna služba urada EPSO v sodelovanju s pravno službo Evropske komisije.

/

Odločitev sprejme Sodišče za uslužbence.

Odločitev, v zvezi s katero se kandidat pritoži, lahko Sodišče za uslužbence razveljavi, vendar je ne more spremeniti.

PRITOŽBA EVROPSKEMU VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Vse

Domnevne nepravilnosti

Ni relevantno

Pritožbo je treba poslati neposredno Evropskemu varuhu človekovih pravic v dveh letih od dneva, ko je pritožnik opazil dejstva, ki so razlog za pritožbo.

Pritožbo obravnava pravna služba urada EPSO v sodelovanju s službo Evropskega varuha človekovih pravic.

/

Evropski varuh človekovih pravic sprejme priporočila.

Priporočila Evropskega varuha naj bi odpravila domnevne nepravilnosti.

PRITOŽBA GLEDE TEHNIČNIH VIDIKOV

Vse

Tehnična napaka/organizacijska težava

Ni relevantno

Glej razpis natečaja

EPSO

Natečajna komisija je obveščena in sprejme ustrezno odločitev (npr. ponovitev testiranja itd.).