Живот и работа в Люксембург

Начало > Живот и работа в Люксембург

Люксембург, наред с Брюксел и Страсбург, е едно от седалищата на институциите на ЕС.

Малцина знаят, че във Великото херцогство се е намирало и първото историческо седалище на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Оттогава повечето институции и органи на ЕС са съсредоточени в Люксембург, където за тях работят една четвърт от всички длъжностни лица на Европейския съюз. На практика Европейската комисия, Генералният секретариат на Европейския парламент, Съдът на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд, Европейската прокуратура, както и Европейският фонд за финансова стабилност и Европейският механизъм за стабилност, са базирани в Люксембург. Някои агенции, като Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, както и Центърът за преводи за органите на Европейския съюз, също се намират в Люксембург.

През последните години е регистрирано значително увеличаване на населението на страната, което се дължи основно на предлаганото от нея качество на живот и на устойчивото икономическо развитие, разкриващо множество възможности за професионална реализация. В контекста на споразумението, сключено през 2015 г. между комисар Георгиева и правителството на Аселборн, бяха определени три основни области (цифрова, финансова и правна), за да се засили присъствието на Комисията в Люксембург.

Искате ли да започнете работа в институциите на ЕС в Люксембург?