Práce a život v Lucemburku

Úvod > Práce a život v Lucemburku

Lucemburk je jedním ze sídel orgánů EU, podobně jako Brusel a Štrasburk.

Nepříliš mnoho lidí ví, že historicky první sídlo Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) bylo právě zde, v Lucemburském velkovévodství. Dnes se tu z hlediska zeměpisné koncentrace nachází největší počet orgánů a institucí EU, v nichž pracuje celá čtvrtina všech evropských úředníků. Sídlo tu má Evropská komise, generální sekretariát Evropského parlamentu, Soudní dvůr EU, Evropský účetní dvůr, Evropská investiční banka, Evropský investiční fond, Úřad evropského veřejného žalobce a také Evropský fond pro finanční stabilitu a Evropský mechanismus stability. Kromě toho najdeme v Lucemburku i některé evropské agentury, například Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny a Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

V posledních letech země zaznamenala značný nárůst počtu obyvatel. Ti přicházejí zejména kvůli vysokému životnímu standardu a udržitelnému hospodářskému rozvoji, který vytváří mnoho pracovních příležitostí. V souvislosti s dohodou uzavřenou v roce 2015 komisařkou Kristalinou Georgievovou a tehdejším předsedou lucemburské vlády Jeanem Asselbornem byly identifikovány tři hlavní oblasti, které mají posílit přítomnost Komise v Lucembursku: digitální, finanční a právní.

Využijte pracovních příležitostí u evropských institucí v Lucemburku!