Bo og arbejd i Luxembourg

Forside > Bo og arbejd i Luxembourg

Luxembourg er, ligesom Bruxelles og Strasbourg, et af hovedkvartererne for EU's institutioner.

Ikke mange ved, at det også var i Luxembourg, at det første, historiske hjemsted for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab lå. Siden da er en lang række EU-institutioner og organer blevet placeret i Luxembourg, hvor de beskæftiger en fjerdedel af alle EU's tjenestemænd. Faktisk er Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet for Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Revisionsret, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Anklagemyndighed og Den Europæiske Fond for Finansiel Stabilitet alle baseret i Luxembourg. Derudover ligger nogle af EU's agenturer, bl.a. Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer også i Luxembourg.

Befolkningstallet er i de seneste år steget markant, primært på grund af den livskvalitet, borgerne nyder godt af, og den stabile økonomiske udvikling, der medfører attraktive faglige muligheder. Med den aftale, der blev indgået i 2015 mellem kommissær Kristalina Georgieva og Asselborn-regeringen, blev der udpeget tre hovedområder (det digitale, finansielle og juridiske), som skal styrke Kommissionens tilstedeværelse i Luxembourg.

Kunne du tænke dig at få job i EU's institutioner i Luxembourg?