Εργασία και ζωή στο Λουξεμβούργο

Αρχική σελίδα > Εργασία και ζωή στο Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο, όπως οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, είναι μία από τις έδρες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Λίγοι γνωρίζουν ότι το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στέγασε επίσης την πρώτη ιστορική έδρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Από τότε, το Λουξεμβούργο είναι έδρα των περισσότερων οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, σε όρους γεωγραφικής συγκέντρωσης, που απασχολούν το ένα τέταρτο του συνόλου των υπαλλήλων της ΕΕ. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Δικαστήριο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχουν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο. Ορισμένοι οργανισμοί, όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα και το Κέντρο Μετάφρασης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδρεύουν επίσης στο Λουξεμβούργο.

Η χώρα κατέγραψε σημαντική αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ποιότητας ζωής που προσφέρει και των πολλών επαγγελματικών ευκαιριών που παρέχει ως αποτέλεσμα της συνεχούς οικονομικής της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήφθη το 2015 μεταξύ της επιτρόπου Γκεοργκίεβα και της κυβέρνησης Άσελμπορν, εντοπίστηκαν τρεις κύριοι τομείς (ψηφιακός, οικονομικός και νομικός) όπου θα μπορούσε να ενισχυθεί η παρουσία της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο.

Θα θέλατε να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ στο Λουξεμβούργο;