Töötamine ja elamine Luksemburgis

Avaleht > Töötamine ja elamine Luksemburgis

Luxembourg on Brüsseli ja Strasbourgi kõrval üks ELi institutsioonide peakorteritest.

Vaid vähesed teavad, et Euroopa Söe- ja Teraseühenduse esimene asukoht oli Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Geograafilise jaotuse poolest asub praegu enamik ELi institutsioone ja asutusi Luxembourgis ning seal töötab veerand kõigist Euroopa Liidu ametnikest. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlamendi peasekretariaat, Euroopa Kohus, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Investeerimisfond, Euroopa Prokuratuur ning ka Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja Euroopa stabiilsusmehhanism asuvad Luxembourgis. Seal asuvad ka sellised asutused nagu Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet ning Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

Riigi elanikkond on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud peamiselt tänu kõrgele elukvaliteedile ja kestlikule majandusarengule, mis pakub palju kutsealaseid võimalusi. Komisjoni voliniku Georgieva ja Asselborni valitsuse vahel 2015. aastal sõlmitud kokkuleppega määrati kindlaks kolm valdkonda (digitaal-, finants- ja õigusvaldkond), milles komisjon kavatseb oma kohalolekut Luksemburgis veelgi laiendada.

Kas töö ELi institutsioonides Luksemburgis pakub teile huvi?