Obair agus cónaí i Lucsamburg.

Etusivu > Obair agus cónaí i Lucsamburg.

Tá Lucsamburg ar cheann de cheanncheathrúna institiúidí an Aontais Eorpaigh. Is iad an Bhruiséil agus Strasbourg an dá cheanncheathrú eile.

Is beag duine a bhfuil a fhios aige gur san ‘Ard-Diúcacht’, mar a thugtar air, a bhí an chéad cheannáras ag an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach. Faoi seo is i Lucsamburg atá formhór institiúidí an Aontais de réir dlús geografach. Tá an ceathrú cuid de seirbhísigh shibhialta na n-institiúidí agus na ngníomhaireachtaí ann. An Coimisiún Eorpach, Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, an Banc Eorpach Infheistíochta, an Ciste Eorpach Infheistíochta, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus an Ciste Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais, tá siad uile suite i Lucsamburg. Is ann atá gníomhaireachtaí áirithe suite freisin, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia agus Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, mar shampla.

Tá méadú mór tagtha ar dhaonra na tíre le blianta beaga anuas. Is iad an ardcháilíocht bheatha atá le fáil inti agus forbairt eacnamaíoch leanúnach na tíre is mó is cúis leis sin. I gcomhthéacs an chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir an Coimisinéir Georgieva agus rialtas Asselborn in 2015, sainíodh trí phríomhréimse (an teicneolaíocht dhigiteach, an t-airgeadas agus an dlí) ina gcuirfear chun cinn láithreacht an Choimisiúin i Lucsamburg.

Ar mhaith leat a bheith ag obair in institiúidí an Aontais i Lucsamburg?