Werken en wonen in Luxemburg

Startseite > Werken en wonen in Luxemburg

Luxemburg is, net als Brussel en Straatsburg, een van de zetels van de EU-instellingen.

Minder bekend is dat die stad ook de eerste vestigingsplaats van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) was. Heel wat andere EU-instellingen en -organen hebben zich er inmiddels ook gevestigd, waardoor nu een kwart van alle Europese ambtenaren in Luxemburg werkt. De Europese Commissie, het secretariaat-generaal van het Europees Parlement, het Hof van Justitie van de EU, de Europese Rekenkamer, de Europese Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds, het Europees Openbaar Ministerie, de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit en het Europees stabiliteitsmechanisme zijn allemaal in Luxemburg gevestigd of vertegenwoordigd. Bepaalde agentschappen, zoals het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, zitten er ook.

Het aantal inwoners van Luxemburg is in de afgelopen jaren fors toegenomen, vooral dankzij de uitstekende levensomstandigheden, de duurzame economische ontwikkeling en de aanlokkelijke carrièremogelijkheden daar. Op basis van de overeenkomst die commissaris Georgieva en de regering-Asselborn in 2015 hebben gesloten, wordt de aanwezigheid van de Commissie in Luxemburg versterkt, met name in de digitale, de financiële en de juridische sector.

De EU-instellingen in Luxemburg: uw toekomstige werkgever?