Práca a život v Luxemburgu

Domovská stránka > Práca a život v Luxemburgu

Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z hlavných sídiel inštitúcií EÚ.

Len málo ľudí vie, že vo veľkovojvodstve sa takisto nachádzalo prvé historické sídlo Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Odvtedy sa väčšina inštitúcií a orgánov EÚ sústreďuje, aspoň pokiaľ ide o geografickú polohu, v Luxemburgu, kde pracuje štvrtina všetkých európskych úradníkov. Európska komisia, generálny sekretariát Európskeho parlamentu, Súdny dvor EÚ, Európsky dvor audítorov, Európska investičná banka, Európsky investičný fond, Európska prokuratúra, ako aj Európsky fond finančnej stability a Európsky mechanizmus pre stabilitu majú sídlo v Luxemburgu. V Luxemburgu majú sídlo aj niektoré agentúry ako Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny a Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

V krajine došlo za posledné roky k výraznému nárastu počtu obyvateľstva, a to najmä vďaka kvalite života, ktorú ponúka, a trvalému hospodárskemu vývoju, ktorý prináša mnoho pracovných príležitostí. V zmysle dohody uzavretej v roku 2015 medzi komisárkou Georgievovou a vládou premiéra Asselborna sa na účely posilnenia prítomnosti Komisie v Luxemburgu identifikovali tri hlavné oblasti (digitálna, finančná a právna).

Chceli by ste pracovať v inštitúciách EÚ v Luxemburgu?