Obair agus cónaí i Lucsamburg

Etusivu > Obair agus cónaí i Lucsamburg

Lucsamburg suite san áit a dtagann an Fhrainc, an Bheilg agus an Ghearmáin le chéile agus tá clú ar an gcathair as an saol ilchultúrtha agus as an ardchaighdeán beatha agus maireachtála atá le fáil ann.

Ní hionadh ar bith é go bhfuil sé ar na tíortha is sona ar domhan.

Is tír rathúil í ina bhfuil 626,000 duine ó 170 náisiúntacht éagsúil ina gcónaí agus ina labhraítear thart ar 80 teanga éagsúil.

Tá foirgnimh chomhaimseartha, caisleáin agus dúlra den scoth le fáil sa tír agus sa phríomhchathair, Cathair Lucsamburg, rud a fhágann gur sampla uathúil iad den traidisiún agus den nua-aimsearthacht taobh le chéile. Tá an t-iomlán i ngiorracht siúlóide nó turais ghearr sa charr ó chéile.

 

Margadh fostaíochta bríomhar

Le blianta beaga anuas tá institiúidí an Aontais Eorpaigh agus go leor cuideachtaí idirnáisiúnta tar éis a gceanncheathrú a lonnú i Lucsamburg. 

Is ag Lucsamburg atá an dara OTI is airde ar domhan in aghaidh an duine i láthair na huaire agus is é an lárionad baincéireachta príobháidí is mó sa limistéar euro é, rud a fhágann go mealltar níos mó gairmithe oilte chuige i rith an ama. Tá margadh fostaíochta na tíre ag méadú agus, dá bhrí sin, tá sé an-tarraingteach do chéilí státseirbhísigh an Aontais Eorpaigh atá ag cuardach poist.

Is é fás agus forbairt eacnamaíoch Lucsamburg is cúis leis an méadú atá tagtha ar an daonra ann le déanaí agus tá sochaí oscailte tagtha chun cinn dá réir, sochaí ina bhfuil fáilte roimh chách. Meascann cultúir agus teangacha le chéile gan stró ann agus is féidir le teaghlaigh agus le daoine aonair araon cairde a dhéanamh go héasca.

Is náisiún ilteangach é ina bhfuil an Béarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis agus an Lucsambuirgis ar na ceithre theanga is mó a labhraítear. Ach is easaoránaigh iad beagnach leath an daonra mar sin labhraítear Portaingéilis, Iodáilis, Spáinnis, Polainnis, Sualainnis, Fionlainnis, Rómáinis agus teangacha eile nach iad ó lá go lá freisin.

 

Tír amháin, neart buntáistí

Chomh maith leis an ngeilleagar rafar, tá réimse leathan buntáistí ag cónaitheoirí Lucsamburg, cuir i gcás:

 

Draíocht an dúlra lasmuigh den oifig

an chathair agus an dúlra ag teacht le chéile go réidh i Lucsamburg, agus síneann an tírdhreach ón spás uirbeach agus foirgnimh stairiúla go lochanna, cnoic agus coillte.

ábhar spraoi i dtírdhreach suaimhneach ilghnéitheach na tíre do dhaoine aonair agus do theaghlaigh araon agus is bealach foirfe é chun sos a thógáil ó bhrú an tsaoil laethúil.

Bíodh sé de shiúl na gcos, ar dhá roth nó ar cheithre cinn, tá flúirse nithe iontacha le feiceáil agus Lucsamburg á nochtadh duit féin: ó lár ársa Chathair Lucsamburg, atá ina Láithreán Oidhreachta Domhanda de chuid UNESCO, go caisleáin atá suite ar mhullaí cnoic, ardchláir ghlasa, gleannta, aibhneacha agus an chéad tearmann dúlra trasteorann san Eoraip.

Meas ar an gcomhshaol, tá sin an-tábhachtach i Lucsamburg agus tá sé éasca an meas sin a léiriú le linn duit a bheith ag baint sult as an dúlra anseo. Tá líonra mór conairí siúlóireachta ann, sin agus 600 ciliméadar de raonta rothar, rud a fhágann gur féidir taisteal trasna na tíre ar bhealach sábháilte éiceabhách.

Tá rogha iontach ann freisin dóibh siúd a bhfuil dúil acu i ngníomhaíochtaí uisce, an chanúáil, cuir i gcás, agus an chadhcáil, an sciáil uisce, an snámh, an tseaschéaslóireacht, an iascaireacht agus rudaí eile nach iad.

 

An tAontas Eorpach i Lucsamburg

Is Ballstát bunaidh den Aontas Eorpach é Lucsamburg agus is ann atá an líon is mó institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais: