Начало > Ксанти, служител по правни въпроси

Ксанти, служител по правни въпроси

„Работата в Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е уникална и обогатяваща. Тя предоставя възможност за сътрудничество с колеги с различен произход и опит. Част от работата ми е да разследвам жалби, получени от физически лица, чиито лични данни се обработват от европейските институции. Освен това извършвам одити, по време на които проверявам дали европейските институции спазват приложимия регламент за защита на данните.

Отговорностите ми не свършват тук — имах възможност също така да обучавам и съветвам служители от всички европейски институции за начините, по които могат да защитават личните данни на лицата в ежедневната си работа. Присъединяването ми към ЕНОЗД ми даде задоволството, че мога да допринеса за насърчаването на култура на защита на данните в институциите на ЕС, да гарантирам, че основното право на неприкосновеност на личния живот на физическите лица е защитено и същевременно да развивам допълнително множество умения. “

Служител по правни въпроси, отдел „Надзор и правоприлагане“, Европейски надзорен орган по защита на данните