Úvod > Xanthi, právnička

Xanthi, právnička

„Pracovat na úřadě evropského inspektora ochrany údajů je jedinečná, obohacující zkušenost. Mám tu možnost spolupracovat s kolegy pocházejících z nejrůznějších prostředí. Součástí mé práce je také poměrně náročný úkol vyřizovat stížnosti občanů, jejichž osobní údaje zpracovávají evropské orgány. Kromě toho provádím audity, při nichž zjišťuji, zda evropské orgány dodržují platné předpisy ochrany údajů.

A to není vše: Zároveň mám příležitost pořádat školení pro zaměstnance všech evropských orgánů o tom, jak mohou při své každodenní práci zajistit ochranu osobních údajů jednotlivců. V případě zájmu jim také poskytuji poradenství. Tato práce mě velice naplňuje, protože mohou přispívat k prosazování kultury ochrany údajů v rámci orgánů EU a dohlížet na to, aby bylo chráněno základní právo jednotlivců na soukromí. Kromě toho mohu během práce dále rozvíjet své kompetence v mnoha různých oblastech .“

Právnička z oddělení pro dohled a prosazování právních předpisů Úřadu evropského inspektora ochrany údajů